Klimapartnere Hordaland

Klimapartnere er et nettverk for private og offentlige virksomheter som ønsker å redusere sine klimagassutslipp og fremme grønn verdiskaping.

Initiativet i Hordaland er selvstendig, men etableres etter metodikk utarbeidet av Klimapartnere i Agder. Nettverket i Agder har siden 2008 kunnet vist til svært gode resultat, med 32% reduksjon av CO₂ utslipp, for de virksomheter som har vært med lengst.

Klimapartnere i Hordaland skal:

  • Formidle klimakunnskap
  • Utvikle og fremme grønne forretningsideer
  • Skape møteplasser for klimadebatt
  • Samhandle lokalt, nasjonalt og internasjonalt

Partnere forplikter seg til:

  • Utarbeiding av klimafotavtrykk
  • Gjennomføring av miljøsertifisering
  • Planer for reduksjon av klimagassutslipp
  • Medlemskontingent
  • Deltagelse fra toppledelse

13 større virksomheter er med fra start.
Du kan lese mer om oppstartsmøte for initiativet her eller laste ned presentasjon.

Ta gjerne kontakt dersom din virksomhet ønsker mer informasjon eller et uforpliktende møte!

Klimapartnere Hordaland
Prosjektleder
Helene Frimannslund