Norges grønne tankesmie

Vi jobber for et samfunn uten utslipp av menneskeskapte klimagasser

Bli kjent med klimastiftelsen

Kommende arrangement

Se alle arrangementer

Siste publikasjon

Rapport 1/2024

Hvor mye av «oljeeventyret»ligger fortsatt foran oss?

Ligger store deler av «oljeeventyret» foran oss? Ja, hvis vi skal tro Sokkeldirektoratet. I sitt ressursregnskap tar direktoratet med olje og gass i havområder som ikke er åpnet for petroleumsvirksomhet, som Lofoten, Vesterålen og Senja – og Barentshavet nord. Slik kan regnestykkene framstilles både oppblåste og forførende.

Et kart med ulike fargede områder er dekket av tekst i en gul boks som leser "Hvor mye av 'oljeeventyret' ligger fortsatt foran oss?" Øverst på bildet vises logoen og navnet til Norsk klimastiftelse.
Se alle publikasjoner

Aktuelt

Se alle artikler