Norges grønne tankesmie

Vi jobber for et samfunn uten utslipp av menneskeskapte klimagasser

Bli kjent med klimastiftelsen