Om oss

Norsk klimastiftelse er Norges grønne tankesmie. Vår hovedoppgave er å formidle fakta, analyse og ideer for klimapolitikk, og vi jobber for å fremme et klimavennlig samfunn. Klimastiftelsen ble etablert i 2010 som en ikke-kommersiell stiftelse og har hovedkontor i Bergen.

Klimastiftelsens formål er definert i vedtektene på denne måten:

«Stiftelsens allmennyttige formål er, gjennom egen virksomhet, herunder formidling av kunnskap og forslag fra anerkjente kunnskapsmiljøer, å bidra til tiltak – offentlige som private – som leder til rask reduksjon og stans av menneskeskapte klimagassutslipp. Tilsvarende kan stiftelsen arbeide for tiltak som svekker skadevirkningene av inntrådte eller fremtidige klimaendringer. Stiftelsen skal også fremme holdningsskapende arbeid for et bedre klima og miljø. Stiftelsen skal ikke ha erverv til formål.»

Klimastiftelsen driver et omfattende publisistisk arbeid, blant annet gjennom nettavisen Energi og Klima, forskningsformidlingsprosjektet <2°C og ved utgivelse av aktuelle rapporter og notater. På klimaportalen tilnull.no følger vi Norges vei mot nullutslipp.

Vi inviterer også jevnlig til kunnskapsdeling og informert diskusjon på Klimafrokoster og andre arrangement.

Norsk klimastiftelse er en liten og effektiv nettverksorganisasjon. Fremfor å gjøre alt arbeid in house har vi som mål å invitere og inkludere flest mulig relevante aktører i det vi gjør. Vi tror på kunnskapsdeling og samarbeid, og ryggraden i vårt nettverksarbeid er Klimastiftelsens råd. Her sitter landets fremste universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner. Rådet ledes av professor Vigdis Vandvik fra Universitetet i Bergen.

Styret i Norsk klimastiftelse ledes av Birger Magnus.