Vårt klimafotavtrykk

Klimastiftelsens arbeid skal bidra til nullutslipp i verden og Norge raskest mulig. Men hva gjør vi selv i egen organisasjon? På denne siden finner du oversikt over Klimastiftelsens egne utslipp og hva vi gjør for å redusere disse.

Norsk klimastiftelse har siden 2017 vært sertifisert Miljøfyrtårn. Gjennom Miljøfyrtårn får vi tilgang til data og verktøy som hjelper oss i det løpende miljøarbeidet. En del av forpliktelsen overfor Miljøfyrtårn er å offentliggjøre vår årlige klima- og miljørapport.

Klimastiftelsen er i tillegg medlem av Klimapartnere Vestland – et nettverk av offentlige og private aktører som samarbeider om utslippsreduksjoner og grønn verdiskaping. Gjennom Klimapartnere gir vi også ut et felles klimaregnskap sammen med de andre virksomhetene.

Våre klimatiltak

Norsk klimastiftelse er en kunnskapsorganisasjon med få ansatte. Vi har ingen direkte klimagassutslipp av betydning, det er flyreiser som er vårt største utslippsproblem. I tillegg har vi en rekke større og mindre leverandører, som vi kan påvirke til å redusere sine utslipp gjennom krav og forventninger.

For å redusere egne utslipp har vi valgt følgende tiltak:

 • Flyvett: Transport er den største utslippskilden. Klimastiftelsen har vedtatt interne flyvettregler som innebærer at ansatte skal helst reise med tog, og at flyreiser til møter under to timer skal unngås.
 • Kjøttfrie arrangement: Klimastiftelsen har besluttet at det ikke skal serveres rødt kjøtt på våre arrangementer.
 • Grønne arbeidsreiser: Vi har kontorer som er enkle å nå via kollektivtransport og oppfordrer ansatte til ikke å ta bil til arbeid. Det er også lagt til rette for mobile kontorløsninger, slik at medarbeiderne også kan ha hjemmekontor ved behov.
 • Klimakrav til leverandørene: Hvert år henvender Klimastiftelsen seg til sine største leverandører fra året før. Leverandørene får beskjed om at de må innfri følgende krav for å forbli en leverandør til Norsk klimastiftelse:

  1) Miljøsertifisering: Leverandøren må være miljøsertifisert (f.eks. Miljøfyrtårn).
  2) Klimaregnskap: Virksomheten må føre årlige regnskap over egne klimagassutslipp og offentliggjøre disse.
  3) Klimatiltak: Virksomheten må gjennomføre tiltak som reduserer klimagassutslipp i egen virksomhet. Dette arbeidet må foregå kontinuerlig.
  4) Fossilfri: Virksomheten må sette seg mål om å fase ut all direkte bruk av fossil energi innen 2025
  5) Klimakrav: Virksomheten må stille klimakrav til egne underleverandører.

  Se eksempel på brev vi sender til våre leverandører.

Klima- og miljøregnskap

Vår siste klima- miljørapport viser at flytransport stod for mesteparten av Klimastiftelsens klimagassutslipp i 2021. På grunn av pandemi og endring i aktivitet har antall flyreiser blitt betraktelig redusert. Dette gir store utslag for stiftelsens totale utslipp.

Hele vår klima- og miljørapport for 2021 kan leses ved å trykke her eller på bildet under.

Klimapartnere

Norsk klimastiftelse er med i nettverket Klimapartnere Vestland. Gjennom dette nettverksarbeidet leverer vi også årlige klimaregnskap. Disse skiller seg fra Miljøfyrtårn-rapporteringen ved at de også inkluderer indirekte utslipp (scope 3). Disse viser betydelig utslipp fra innkjøp av tjenester. I 2019 bestod de av trykking av <2°C skolemagasin, mens i 2021 kjøpte vi mye eksterne IT-tjenester. Siste oppdaterte klimaregnskap finner du her: