Logoer

Her kan du laste ned Norsk klimastiftelses logoer:

Logoer for bruk på lys bakgrunn (png)

Logoer for bruk på mørk bakgrunn (png)