Publikasjoner

Notat 2/2024

En kostnadseffektiv klimapolitikk

Rapporten fra Klimautvalget 2050 har skapt debatt. I dette notatet drøfter utvalgets leder Martin Skancke noen av innvendingene mot rapporten som har blitt reist fra faglig hold.