Publikasjoner

Rapport 3/2023

Equinor – et bredt energiselskap?

Energiproduksjon, utslipp og investeringer fem år etter navnebyttet