Rådet

Rådet har en rådgivende funksjon og uttaler seg om stiftelsens strategi, stiftelsens prosjekter, regnskap og årsberetning, nye medlemmer til styret og andre saker som rådet blir forelagt. Rådsmedlemmene er også aktive samarbeidspartnere med Norsk klimastiftelse.

Vigdis Vandvik, leder av rådet. Foto: Eivind Senneset.

Øyvind Paasche

Seniorforsker og avdelingsleder klima i NORCE

Inger Beate Pettersen 

Professor, Høgskulen på Vestlandet

Vigdis Vandvik (leder av rådet)

Professor ved Universitetet i Bergen

Magnus Korpås

Professor ved Institutt for elektrisk energi ved NTNU

Tor Håkon Jackson Inderberg

Seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt (FNI)

Tore Furevik

Direktør for Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling

Malin Arve

Førsteamanuensis ved Norges Handelshøyskole

Petter Støa

Forskningsdirektør i SINTEF

Vebjørn Bakken

Direktør for UiO:Energi og miljø ved Universitetet i Oslo

Lea Svendsen

Førsteamanuensis, Bjerknessenteret

Bjørn Vidar Vangelsten

Forsker II ved Nordlandsforskning

Karen Richardsen Moberg

Forsker i Vestlandsforskning

Christian Bjørnæs

Kommunikasjonsdirektør for Cicero

Hans Kjetil Lysgård

Prorektor ved Universitetet i Agder

Knut Einar Rosendahl

Professor ved NMBU

Oluf Langhelle

Professor ved Universitetet i Stavanger

Hanne Lerche Raadal

Seniorforsker i NORSUS

Berit Kristoffersen

Førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø

Geir Heierstad

Instituttdirektør ved By- og regionsforskningsinstituttet NIBR

Martin Smedstad Foss

Forskningsdirektør

Lajla Tunaal White

Assisterende forskningssjef ved Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Siren Sundland

Kommunikasjonsdirektør i Sparebanken Vest

Sølve Sondbø

Klima- og naturressurssjef i Vestland fylkeskommune

Jens Ulltveit-Moe

Grunnlegger og konsernsjef

Lars Strøm Prestvik

Utlånsdirektør i Kommunalbanken

John Martin Mjånes

Administrerende direktør

Johannnes Namstad Dobson

Konserndirektør Stab

Julie Wedege

Direktør for politikk og eierskap