Birger Magnus valgt til ny styreleder

Styret i Norsk klimastiftelse har valgt Birger Magnus til ny styreleder. Han overtar etter Pål W. Lorentzen.

Ny styreleder: Birger Magnus er innstilt som ny styreleder i Norsk klimastiftelse etter Pål W. Lorentzen. Foto: Skjalg Ekeland

Publisert:

Birger Magnus (1955) er utdannet sivilingeniør fra NTNU og har en MBA fra INSEAD. Han er en aktiv næringslivsleder og styreleder med bakgrunn fra selskaper som Schibsted, McKinsey, Storebrand og Hafslund. Magnus har siden 2014 vært styreleder i NRK.

– Klimautfordringene er en av de viktigste og vanskeligste utfordringene vi står overfor. Vi er den første generasjonen som har grunnlag for å forstå problemene og trolig den siste som kan gjøre noe med dem.  Klimastiftelsens bidrag til å belyse disse utfordringene på en saklig og lettfattelig måte har vært viktig og det er et privilegium å bli invitert til å bidra i å videreutvikle dette arbeidet, sier Birger Magnus.

Han ser nå frem til å bli kjent med styret og de ansatte. 

– Jeg har ingen programerklæring.  Jeg er valgt til å overta etter Pål Lorentzen som med stor suksess har vært initiativtaker og ildsjel for å etablere Klimastiftelsen som ledende tankesmie de første åtte årene. Jeg skal lede et kollegium og min første oppgave vil naturlig være å bli bedre kjent med de øvrige styremedlemmene og stiftelsens ledelse, sier han.

Det var Pål W. Lorentzen som tok initiativ til etableringen av Norsk klimastiftelse i 2010. Han trer nå tilbake som styreleder, men fortsetter i Klimastiftelsen som spesialrådgiver.

– Dette arbeidet har vært intenst siden ideen om å opprette Klimastiftelsen ble unnfanget for over 10 år siden, så jeg vil trappe litt ned. Det betyr ikke at jeg slutter å arbeide med klimaspørsmål, jeg vil fortsatt ha tilknytning til Klimastiftelsen, sier han.

For ytterligere kommentarer:

Birger Magnus, påtroppende styreleder, mobil: 900 30 093

Full oversikt over styrets sammensetning finnes på denne siden.

Lorentzen mener stiftelsen har klart å etablere seg som en viktig aktør i norsk offentlighet.

– Klimastiftelsen har etablert seg som en unik stemme i norsk debatt, og plassert seg som en uavhengig røst, med utgangspunkt i viktige kunnskapsmiljøer, litt ved siden av de etablerte miljøorganisasjonene. Vi blir lyttet til. Samfunnet er i et paradigmeskifte. Verden er blitt mer uforutsigbar. Desto viktigere er det at stiftelsen er bevisst sin strategiske posisjon og justerer kursen underveis, sier han.