Den britiske klimaloven

Storbritannia fikk sin klimalov i 2008. I denne rapporten kan du lese hvordan loven kom på plass og hva den har gjort for det britiske samfunnet.Klimatrusselen er i sin natur langsiktig. Konsekvensene av politikk – og mangel på politikk – vil for alvor bli synlige i framtiden. Gode beslutninger som blir fattet i dette tiåret …

Publisert:

Storbritannia fikk sin klimalov i 2008. I denne rapporten kan du lese hvordan loven kom på plass og hva den har gjort for det britiske samfunnet.Klimatrusselen er i sin natur langsiktig. Konsekvensene av politikk – og mangel på politikk – vil for alvor bli synlige i framtiden. Gode beslutninger som blir fattet i dette tiåret vil få stor betydning og positive virkninger. Likeledes vil dårlige beslutninger – og mangel på beslutningsevne – ha negative effekter langt inn i framtiden.

Storbritannia fikk sin klimalov i 2008. Den lovfester at klimautslippene i 2050 skal være 80 prosent lavere enn i 1990, mens utslippene i 2020 skal være 34 prosent lavere enn i 1990. Den innfører bindende maksimalgrenser for klimagassutslipp – karbonbudsjetter – for hver femårsperiode fram til 2050. I tillegg gjør den energi- og klimaministeren juridisk ansvarlig for oppnåelse av både 2050-målet og for målene i hvert karbonbudsjett.

Rapporten er utarbeidet av Norsk Klimastiftelse og WWF. Målet er å gi et bilde av hvordan den britiske klimaloven virker, hva slags erfaringer ulike aktører har gjort seg i tiden etter at loven ble vedtatt – og også fortelle hvordan loven kom til. De britiske erfaringene kan være nyttige bidrag inn i en debatt i Norge om hvordan en langsiktig, forutsigbar og stabil klima- og energipolitikk bør se ut.

Last ned: Den britiske klimaloven (2011)