Fare for global matkrise – hva kan og bør Norge gjøre? – Se opptak av #Klimafrokost

Hvordan kan Norge bidra til økt matsikkerhet i en tid med krig og klimakrise? Det var tema for vår #Klimafrokost tirsdag 10. mai.

Publisert:

Program

Velkommen

Velkommen v/ Anne Jortveit, nestleder i Norsk klimastiftelse. 


Hvordan vil konsekvensene av klimakrisen påvirke verdens matvaresikkerhet? Hva skjer om vi ikke klarer å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grad? Hvordan påvirker angrepet på Ukraina situasjonen? Trenger vi å endre norsk politikk for å møte en mulig global matkrise, og i så fall; hvordan?

Foredrag ved Arne Bardalen, spesialrådgiver i fagfeltet beredskap og matsikkerhet ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).

Last ned presentasjonen


YARA har produksjon av gjødsel i 60 land og er storimportør av russiske råvarer til gjødselproduksjonen. Hvordan vurderer og håndterer selskapet de krevende endringene i rammevilkårene for å bidra til å minimere matkrisene som kommer som følger av Russlands angrep på Ukraina? Og; Hvordan jobber selskapet med egne klimagassutslipp?

Samtale med Lars Røsæg, visekonsernsjef i Yara.


«Toget går nå!» Hvorfor og hvordan stå imot press når utbyggere, politikere og entreprenører vil «skape vekst og utvikling» ved å bygge på matjorda?

Intervju med Bothild Å. Nordsletten, statsviter, jordvernaktivist og redaktør i Bondevennen.


Landbrukets rammevilkår, jordbruksoppgjøret og hvilken politikk som trengs for at Norge kan bidra til økt matsikkerhet i en tid med krig og klimakrise

Intervju med Erling Aas-Eng, styremedlem i Norges Bondelag


Landbrukets rammevilkår, jordbruksoppgjøret og hvilken politikk som trengs for at Norge kan bidra til økt matsikkerhet i en tid med krig og klimakrise

Intervju med Anne Ekornholmen, politisk redaktør i Nationen


Samtale med stortingspolitikere

  • Alfred Bjørlo, medlem i Stortingets Næringskomite for Venstre
  • Per Martin Sandtrøen, medlem i Stortingets Finanskomite for Senterpartiet


Samtale med hele panelet