Folkevalgt-webinar: Sitter lokalpolitikerne med nøkkelen til mer solenergi?

Hør fra en kommune og et fylke som har satset på solenergi, og få innsikt i konsesjonssystemet. Vi gir deg også noen anbefalinger til arbeidet med solenergi.

En person står ved siden av en bærbar datamaskin og et glass vann, og presenterer seg i et rom med en grønn geometrisk vegg. Tekst på veggen lyder "Folkevalgt-webinarer." Logo nederst til venstre sier «Norsk klimastiftelse.

Publisert:

All ny fornybar energi i Norge skal bygges i en kommune. Kommunepolitikerne sitter med både makt og muligheter, men har likevel ingen enkel oppgave. Ulike interesser står opp mot hverandre. Er det mulig å satse på sol eller vind uten å ødelegge natur? Norsk klimastiftelse lager webinarer om klimaspørsmål for lokalpolitikere, for å formidle fakta og erfaringer som kan være nyttige i klimaarbeidet. Først ut er dette folkevalgt-webinaret om solenergi. Her får du konkrete eksempler på gode tiltak ute i kommunene, og nyttig informasjon om konsesjonsprosesser og naturhensyn. Dessuten presenteres de EU-kravene til sol på tak som forventes å gjelde i Norge etter hvert.

Se folkevalgt-webinaret under

Medvirkende

  • Mads Drange, ordfører i Suldal kommune. Suldal ble kåret til Årets solkommune 2023. Hvordan har kommunen lyktes, og hvilke erfaringer har Suldal gjort seg?
  • Svein Grotli Skogen, seksjonssjef for energikonsesjoner i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Når trengs det konsesjon for å sette opp solkraftanlegg, og hvordan er prosessen? NVE forteller også om aktuelle forslag til endringer i lovverket.
  • Harald Johansen, varaordfører i Nes kommune. Kommunestyret i Nes har fattet et prinsippvedtak om utbygging av sol, og fått gjennomført en mulighetsstudie. Hva er nytten av slike vedtak og studier?
  • Sølve Sondbø, seksjonssjef for grønn næringsinfrastruktur i Vestland fylkeskommune. Vestland var tidlig ute med en regionplan for fornybar energi, og har også en handlingsplan for solenergi. Hva konkret gjør fylket nå?
  • Trine Kopstad Berentsen, daglig leder i Solenergi-klyngen. Solindustriens representant forteller om kommende krav fra EU, og solenergi som et bidrag til å tilrettelegge for grønn industri.

Solenergi: Fem anbefalinger til lokalpolitikere

  1. Lag en handlingsplan for solenergi i kommunen eller regionen. Et sentralt tema må være hvordan kommunen kan rulle ut solcellepaneler på tak og fasader på egne bygg.
  2. I dialogen med utbyggere: Utfordre dem på hvordan de kan bidra med solkraft i sine prosjekter.
  3. Gjør det lett for folk og bedrifter: Gi som hovedregel fritak for byggesøknad og gebyr for utbygging av sol på tak og fasader.
  4. Kartlegg allerede nedbygde, “grå arealer” i kommunen som kan brukes til utbygging av bakkemonterte solkraftanlegg. Unngå å bygge ned natur.
  5. Still kommunens areal til disposisjon der det er hensiktsmessig, for eksempel over kommunale parkeringsplasser.
Solceller på taket til Randåsen barnehage

Kommunenes større ansvar for solkraftanlegg

I forhandlingene mellom SV og Regjeringen om revidert nasjonalbudsjett i juni 2024, ble det bestemt at kommunene skal kunne tillate solparker på opptil 10 MW på nedbygde arealer. Disse vil altså bli fritatt fra konsesjonsplikt. Formuleringen det ble enighet om var denne:

«Stortinget ber regjeringen i løpet av vårsesjonen 2025 fjerne konsesjonsplikt for solparker opp til 10 MW lokalisert på industritomter, næringsarealer, flystriper e.l., slik at tillatelser gis av kommunene etter plan- og bygningsloven.»

Politiske planer og nyttige ressurser