Hadia Tajik hovedgjest på Klimastiftelsens rådsmøte

«Politiske avveininger – Norges arbeid med omstilling og utslippskutt fram mot 2030» var et av temaene da Norsk klimastiftelse nylig samlet rådet til rådsmøte og folkemøte i Bergen.

Hadia Tajik på scenen foran en forsamling

Hadia Tajik var hovdegjest. (Foto: Norsk klimastiftelse/Øystein Haara)

Publisert:

Rådet i Norsk klimastiftelse treffes – i tillegg til digtale møter – en gang hvert år i Bergen. I år kombinerte Klimastiftelsen rådsmøtet med å også invitere til åpent folkemøte om kvelden. Stortingsrepresentant Hadia Tajik (AP) var hovedinnleder på begge møtene.

-Det er bra og viktig at forskerne og øvrige medlemmer i Klimastiftelsens råd får treffe sentrale politikere for utveksling av kunnskap. Forskerne leverer fakta og kunnskap, mens politikkens oppgave er å avveie og prioritere. Å gjensidig utfordre hverandre er nyttig, derfor inviterer vi ofte stortingspolitikere til Klimastiftelsens rådsmøter. Vi satte stor pris på at Hadia Tajik var med oss både på vårt interne rådsmøte og Klimastiftelsens folkemøte om kvelden, sier Lars-Henrik Paarup Michelsen, daglig leder i Norsk klimastiftelse.

Klimastiftelsen råd består hovedsakelig av medlemmer fra universitetene, høgskolene og relevante forskningsinstitusjoner fra hele landet – i tillegg til viktige samarbeidspartnere fra næringslivet.

På årets rådsmøte ble Norsk institutt for naturforskning (NINA) ble valgt inn som nytt medlem i rådet. Assisterende forskningssjef i NINA – Laijla Tunaal White – blir møtende rådsmedlem.

Professor Vigdis Vandvik fra Universitetet i Bergen ble enstemmig valgt til ny leder av rådet. Vandvik er en svært anerkjent planteøkolog og naturkriseekspert med store kunnskaper om biologisk mangfold og økosystemers funksjoner og tjenester, sa styreleder Birger Magnus da han presterte Vandvik som styrets kandidat.

Ragnhild Freng Dale presenterer på scenen
På rådsmøte deler forskere fra hele landet resultater fra sine forskningsprosjekt og kunnskap fra sine artikler. Her innleder Ragnhild Freng Dale (Vestlandsforskning) om artikkelen: «Conflicted transitions: Exploring the actors, tactics, and outcomes of social opposition against energy infrastructure.» (Foto: Norsk klimastiftelse/Øystein Haara)
Martin Skancke i samtale med Hadia Tajik
Martin Skancke, ledere av regjeringens Klimautvalget 2050 i samtale med Hadia Tajik, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Utvalget skal levere sine vurderinger og anbefalinger høsten 2023. (Foto: Norsk klimastiftelse/Øystein Haara)
Kikki Kleiven snakker til forsamlingen i en mikrofon
Kikki Kleiven, direktør ved Bjerknessenteret for klimaforskning og styremedlem i Norsk klimastiftelse. (Foto: Norsk klimastiftelse/Øystein Haara)
Samtalepanelet på scenen
Hvordan øke folkelig støtte til raskere omstilling? Hvordan kan Norsk klimastiftelse best bidra for å øke tempoet i energiomstillingen? Det var tema for innspillene rådsmedlemmene Sølve Sondbø (Vestland fylkeskommune), Jens Ulltveit Moe (UMOE) og Brigt Dale (Nordlandsforskning) kom med under årets rådsmøte. Redaktør for Klimastiftelsens utgivelser, Anders Bjartnes, oppsummerte. (Foto: Norsk klimastiftelse/Øystein Haara)
Tore Furevik ga en faglig status på det åpne folkemøtet og med følgende innhold: Status klimaendringene: Temperatur, tørke, hete, brann og flom. (Foto: Norsk klimastiftelse/Øystein Haara)
Som et oppspill før innledningen til Hadia Tajik på det åpne folkemøtet, innledet rådsmedlem Martin S. Foss fra IFE – Institutt for energiteknikk – med tema: Utslippskutt i industrien: Hvordan sikre nok kraft og forhindre kollaps i utviklingen av nødvendige klimaløsninger i en tid der kostandene øker? (Foto: Norsk klimastiftelse/Øystein Haara)
Full sal i Kulturhuset i Bergen da Norsk klimastiftelse inviterte til åpent møte i anledning årets rådsmøte i Bergen.  Stortingsrepresentant Hadia Tajik redegjorde for regjeringens planer for å nå klimamålene i 2030. (Foto: Norsk klimastiftelse/Øystein Haara)
Gruppebilde av klimastiftelsens råd
Norsk klimastifteles rådsmøte i Bergen, 2023: Fra rådet møtte Vigdis Vandvik (Universitetet i Bergen), Henrik Kofoed Nielsen (Universitetet i Agder), Martin Smedstad Foss (IFE), Tore Furevik (Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling), Marie Bysveen (SINTEF Energi), Ragnhild Freng Dale (Vestlandsforskning), Sølve Sondbø (Vestland fylkeskommune), Christina Telnes (Sparebanken Vest), Berit Kristoffersen (Universitetet i Tromsø), Geir Heierstad (OsloMet), Frode Longva (CICERO Senter for klimaforskning), Brigt Dale (Nordlandsforskning), John Martin Mjaanes (SKL), Lars Strøm Prestvik (KBN), Jens Ulltveit-Moe (UMOE) og Geir Systad (Norsk institutt for naturforskning, NINA). Fra styret møtte Birger Magnus, Kikki Kleiven, Martin Skancke og Toini Løvseth. Fra administrasjonen møtte Lars-Henrik Paarup Michelsen, Anders Bjartnes, Kirsten Å. Øystese, Håvar Skaugen og Anne Jortveit. (Foto: Norsk klimastiftelse/Øystein Haara)
Tre menn som taler sammen
Styreleder i Norsk klimastiftelse, Birger Magnus, i samtale med rådsmedlem Jens Ulltveit Moe og styremedlem Martin Skancke. (Foto: Norsk klimastiftelse/Øystein Haara)
Berit Kristoffersen introduserer seg for rådet
Forsker Berit Kristoffersen, førsteamanuensis i statsvitenskap og Arctic Centre for Sustainable Energy, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, kom med innspill om følgende tema: Olje- og gassnæringen bidrar med store CO₂-utslipp både i Norge og ved at Norge eksporterer store utslipp. Hva skal til for å utvikle olje- og gassnæringen og olje- og gasspolitikken i tråd med Norges klimamål og målene i Paris-avtalen? (Foto: Norsk klimastiftelse/Øystein Haara)
To menn med kaffekopper i hånd snakker sammen
Geir Heierstad, direktør for Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR) sitter i Klimastiftelsens råd på vegne av OsloMet, her sammen med Frode Longva, avdelingsdirektør for forskningsavdelingen i CICERO. (Foto: Norsk klimastiftelse/Øystein Haara)