Ny tid for offentlige bygg og veier – slankere, billigere og grønnere? – Se opptak fra #Klimafrokost

Hvordan kan mer nøkterne investeringer i vei og bygg bidra til å utvikle markeder for grønne byggematerialer? Se opptak og last ned presentasjonene.

Publisert:

Program

Velkommen

Velkommen v/ Anne Jortveit, nestleder i Norsk klimastiftelse. 


Større måtehold og mere grønt? Innramming av temaet 

Innramming av temaet v/Anders Bjartnes, redaktør for Energi og Klima og Norsk klimastiftelse.

Last ned presentasjonen


Derfor trenger 23 planlagte veistrekninger nye planer.

Innledning v/ Holger Schlaupitz, fagsjef i Naturvernforbundet. 

Last ned presentasjonen


Ny tid for offentlige bygg og veier – slankere, billigere og grønnere? 

Samtale med Erling Sande, leder i Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite for Senterpartiet.


At sementen blir utslippsfri er framtidens «license to operate» – sett i lys av Paris-avtalen. Hvordan håndterer industrien omstillingen både når det gjelder teknologiutvikling, logistikk, marked, pris og konkurranse? Hvordan kan omstillingen skje i samarbeid og forståelse med myndighetene? 

Innlegg v/ Per Brevik, direktør for alternativ brensel og bærekraft, Norcem / HeidelbergCement. 


Hvordan kan vi kutte utslipp, spare natur, få hyppigere avganger og bidra til energiomstillingen ved å skrote planene om fergefrie strekninger langs kysten vår? Grønt skipsfartsprograms pilotstudie «Ferger – bedre for Norge enn bro og tunnel» er utarbeidet i et samarbeid mellom blant andre Sjøfartsdirektoratet, Statens Vegvesen, DNV, Norled, Fjord1, Torghatten og Seam. Den konkluderer med at automatiserte ferger med hyppigere avganger kan spare penger, natur og utslipp.

Innlegg v/ Pia Meling, ansvarlig for salg og markedsføring i Massterly, har deltatt i piloten og presenterer prosjektets premisser og konklusjoner.

Last ned presentasjonen


Framtidens offentlige infrastruktur: Hvordan må den rigges slik at den bidrar til omstillingen og til at vi når klimamåleneHvordan sikre at infrastruktur som planlegges i dag passer inn i et omstilt Norge som når klimamålene? Hvordan ser disse problemstillingene og dilemmaene ut fra forskningens perspektiv?

Innlegg v/ Gunnar S. Eskeland, professor i ressurs- og miljøøkonomi ved NHH.


Innlegg v/ Sirin Hellvin Stav, byråd for miljø- og samferdsel i Oslo (MDG) 


Reparasjon, gjenbruk, gjenvinning og nøkternhet er buzz-ord som ennå ikke fullt ut har nådd de virkelig store og inngripende offentlige prosjektene. Kan vi få inn mer nøkternhet på en måte som også bidra til omstilling ved å kreve bygningsmateriale som utslippsfri sement, utslippsfritt stål og tre? Hvordan kan mer nøkterne investeringer i vei og bygg bidra til å utvikle markeder for grønne byggematerialer? 

Med Sirin Hellvin Stav, byråd for miljø- og samferdsel i Oslo (MDG), Gunnar S. Eskeland (NHH) og Anders Bjartnes (Energi og Klima).