Nytt inspirasjonshefte for kommuner og fylker: Spar og produser mer energi

Norsk klimastiftelse – i samarbeid med KBN – gir i dag ut et hefte med gode eksempler på energieffektivisering- og produksjon i kommuner og fylker rundt om i landet.

Publisert:

Norge ligger an til underskudd på strøm i løpet av få år, både fordi samfunnet skal elektrifiseres og fordi det skal etableres ny industri som krever store mengder kraft. Norske kommuner og fylker er storforbrukere av strøm, som eiere av store bygningsmasser, renseanlegg og renovasjonsanlegg. Kommunene og fylkene er også store byggherrer som til sammen årlig investerer flere titalls milliarder i nybygg og rehabilitering av bygg og anlegg.

Så, hvordan kan kommunene og fylkene bidra til energiomstillingen ved strømsparing og strømproduksjon? Utgifter til å investere i energieffektivisering vil fort komme i konflikt med formål som er mer populære i befolkningen og dermed mer lettsolgte for lokalpolitikerne. Og: Med økte kostnader opplever flere kommuner en presset økonomi og må prioritere hardt.

Høsten 2022 har jeg besøkt flere kommuner rundt om i landet som har investert i en rekke ulike tiltak som kutter strømforbruket og strømregninga. Noen har også investert tungt i bergvarme og solcellepaneler og andre typer energiproduksjon. Det er imponerende og inspirerende å se hvor stort ansvar noen kommuner og fylker tar for å investere i tråd med den store energiomstillingen – investeringer som også kan bidra til lavere strømregninger på sikt.

Dette inspirasjonsheftet er et samarbeid mellom Norsk klimastiftelse og KBN Den norske stats kommunalbank. Heftet er del av et felles prosjekt om å spre kunnskap om kommunenes og fylkenes rolle i overgangen til lavutslippssamfunnet, med vekt på investeringer for energieffektivisering og -produksjon. Norsk klimastiftelse har redaktøransvaret for utgivelsen.

NB: Send meg gjerne tips om gode tiltak og investeringer i kommunene rundt om i landet og som andre kan ha nytte av å høre om. Like gjerne små prosjekter som store. annejortveit@klimastiftelsen.no

Anne Jortveit
Nestleder, Norsk klimastiftelse