Nytt temanotat: Kjernekraft som klimaløsning

Debatten om kjernekraft i Norge har blusset opp igjen. Klimastiftelsen gir derfor ut et nytt temanotat om kjernekraft, der vi ser spesielt på planene for små modulære reaktorer (SMR).

Publisert:

Les temanotatet her

Siden høsten 2020 har Klimastiftelsen gitt ut <2°C-temanotater. I disse presenterer vi fakta og forskning om et tema eller en problemstilling vi mener er viktig for å forstå klimautfordringene og hvordan vi kan løse dem. Dette notatet er det niende i rekken.
Send oss gjerne innspill til tema du vil vi skal ta opp.

Kjernekraft er fortsatt den nest største ikke-fossile kraftkilden i verden, kun slått av vannkraft. Og den vurderes av Det internasjonale energibyrået (IEA) som en viktig teknologi for å skape et fossilfritt energisystem og styrke energisikkerheten.

Kjernekraften er også omdiskutert. På den ene siden er det risikoen for alvorlige ulykker og spredning av radioaktivt materiale. På den andre: kostnadsoverskridelser og lange konstruksjonstider. Hovedfortellingen i vår del av verden har de siste tiårene handlet om å fase ut kjernekraft fremfor å investere i ny kapasitet.

Dette kan nå være i ferd med å snu, av flere årsaker. Det grønne skiftet krever tilgang til enorme mengder utslippsfri energi, helst med minst mulig naturinngrep. Putins angrepskrig og manipulasjon av energimarkedene har dessuten gjort energisikkerhet til et viktigere tema for nasjonale myndigheter.

Sentralt i den nye kjernekraftdiskusjonen – også her i Norge – står konseptet med små, modulære reaktorer (SMR).

Små modulære reaktorer

SMR skal løse mange av problemene tradisjonell, storskala kjernekraft har vært preget av. De små reaktorene legger beslag på enda mindre areal. At de er små, betyr mindre produksjon per enhet, men det åpner også for større fleksibilitet. At de er modulære gjør at de i stor grad kan serieproduseres på fabrikker, før de monteres der de skal ligge og produsere strøm.

Kjernekraft vil spille en viktig rolle i det grønne skiftet globalt. De fleste ekspertene vi har snakket med tror SMR vil være være en del av dette. Samtidig er SMR fremdeles på utviklingsstadiet. Det betyr at vi ikke vet hvilke av de over 70 konseptene som er under utvikling globalt som vil bli kommersielt tilgjengelig – eller når.

Derfor er ikke SMR et alternativ som kan dekke kraftbehovet dette tiåret. Men hva med tiårene etter? Det får du ikke noe entydig svar på i dette notatet. Men du får en kunnskapsbasert innføring i temaet, bygget først og fremst på innspill fra noen av de fremste ekspertene vi har i Norge på temaet.