Om EUs taksonomi i praksis, grønne boliglån og EUs Green Deal under Ukrainakrigen – se opptak fra webinaret

Finansforbundet og Norsk klimastiftelse inviterte til gratis webinar den 17. november om EUs taksonomi i praksis og hva den vil bety for bygg og bolig. Vi belyste også forbrukernytten av grønne boliglån og gir en status for EUs Green Deal i lys av Ukraina-krigen.

Publisert:

Last ned presentasjonen til Åsne Dale (pdf)

Last ned presentasjonen til Line Asker (pdf)

Program:

  • EUs taksonomi i praksis! Og; «taksonomigrønn» eiendom. Innledning ved Line Asker, seniorrådgiver bærekraft i DNB.
  • Hvordan påvirker EUs Green Deal / taksonomi bankenes arbeid med grønne boliglån? Med Åsne Ådland-Dale, bærekraftsansvarlig i Sparebanken Vest.  
  • Forbrukernytten av grønne boliglån. Jorge Jensen, fagdirektør i Forbrukerrådet, legger fram en oppdatert analyse av «forbrukere og grønne boliglån».
  • EUs Green Deal og EUs taksonomi – hvilke krav og muligheter vil møte bl.a. boliglånskundene framover? Samtale mellom Line Asker, seniorrådgiver bærekraft i DNB, Åsne Ådland-Dale, bærekraftsansvarlig i Sparebanken Vest og Jorge Jensen, fagdirektør i Forbrukerrådet.
  • Det første settet med taksonomi-kriterier trådte i kraft i EU 1. januar 2022Hva får taksonomien å bety for finansansatte i deres møte med kundene? Med Eivind Friis Hamre, spesialrådgiver i Finansforbundet.
  • Russlands invasjon av Ukraina gjør at EU bruker mye tid på den alvorlige energikrisen. Klarer EU å holde fremdriften når det gjelder EUs Green Deal og den store klimapakken «Fit for 55»? Med Alf Ole Ask, Energi og Klimas korrespondent i Brussel.