To nye år med #Klimafrokost – kom med tips til tema!

Equinor og Klimutvalget 2050 er to av temaene for høstens Klimafrokoster. Kavlifondet har bevilget ny støtte til prosjekt Klimafrokost, møteplassen er dermed sikret i to nye år fram til sommeren 2025.

Forsamling ser på skjerm og en samtale mellom to innledere.

TO NYE ÅR MED KLIMAFROKOST: Høstens første #Klimafrokost handlet om Equinors prioriteringer når det gjelder energiproduksjon, utslipp og investeringer. Her er selskapets konsernledelse representert ved konserndirektør for kommunikasjon, Jannick Lindbæk – i samtale med prosjektleder for #Klimafrokost, Anne Jortveit. (Foto: Hanne Eide Andersen, Kavlifondet.)

Publisert:

Klimastiftelsen har arrangert #Klimafrokost siden høsten 2014, hele tiden med støtte fra Kavlifondet. Fondet var fødselshjelper for prosjektet og har til nå bidratt til mer enn 60 frokoster, de fleste i Oslo, men også noen i Bergen, Trondheim og Stavanger.

Da Kavlifondet bevilget støtte til prosjekt #Klimafrokost for to nye år uttalte tildelingsansvarlig i fondet, Guro Hjetland Sundsby, følgende:

– Det er med glede Kavlifondet viderefører samarbeidet med #Klimastiftelsen om #Klimafrokost. Klimastiftelsen har lagt ned et imponerende arbeid gjennom snart ti år med å utvikle og drive arrangementet, og klart å gjøre det til en populær arena med et stadig voksende publikum.

– Vi trenger flere slike møteplasser hvor vi kan møtes for gjensidig, kunnskapsbasert læring og samtaler på tvers av fag, posisjon og ståsted i de viktige debattene, sa Hjetland Sundsby.

Klimastiftelsen arbeider under Redaktørplakaten, redaksjonen til #Klimafrokost består av Anders Bjartnes (ansvarlig redaktør for Klimastiftelsens utgivelser og for Energi og Klima), Lars-Henrik Paarup Michelsen (daglig leder i Norsk klimastiftelse) og Anne Jortveit (prosjektleder for #Klimafrokost og nestleder i Klimastiftelsen).

– Klimafrokost er stiftelsen faste møteplass for kunnskapsdeling om klimakrisen og hvordan vi løser den. Vi er ytterst takknemlige for at styret i Kavlifondet har forlenget avtalen med to nye år, sier Anne Jortveit, nestleder i Norsk klimastiftelse og prosjektleder for #Klimafrokosten.

Kom gjerne med tips til tema!

De første årene med #Klimafrokost presenterte Klimastiftelsen en rekke konkrete klimaløsninger, som grønn ammoniakk, batterier, solenergi, havvind og hydrogen.

– De siste årene har vi sett behovet for å diskutere Norges klimaarbeid som del av det som skjer i EU og annet internasjonalt samarbeid. Vi tror vi får mer fart og effekt av klimatiltakene og omstillingen om den sees i en større sammenheng der mange land har samme mål: Å begrense menneskelige lidelser og bidra til at natur og andre ressurser også de neste tiårene og hundreårene vil være i stand til å gi generasjonene framover et godt liv, sier Jortveit.   

– Derfor har vi de siste par årene ofte invitert til litt bredere tema, som for eksempel hvordan EUs klimapolitikk kan få fart på omstillingen i Norge og verden, oppvarming og fare for global matkrise, og hvordan Norge som stor eksportør av CO₂-utslipp har et ansvar for å bistå land som ikke har samme heldige utgangspunkt som oss, sier hun.

– Vi har et interessert og kompetent publikum, og det er stort sett mange nye fjes hver gang. Nå oppfordrer vi publikum til å sende oss forslag til tema for frokostene. Hvilke saker trenger vi å belyse og diskutere i det offentlige rom – og som kan bidra til å få fart på energiomstillingen? Tips oss også gjerne om forskere som har viktig og relevant kunnskap som bør deles og diskuteres, sier Jortveit.

Forslag kan sendes på følgende adresse: annejortveit@klimastiftelsen.no.

Equinor populært tema

12. oktober gikk høstens første frokost av stabelen på Grand Hotel i Oslo, med rundt 340 påmeldte. 120 møtte i salen, resten deltok digitalt fra mange steder i landet. Tema var: Fem år som Equinor – hvor blir det av omleggingen til et bredt energiselskap? Lars-Henrik Paarup Michelsen presenterte innholdet i det som skal bli stiftelsens nye rapport: Equinor – et bredt energiselskap? Investeringer, utslipp og omstilling fem år etter navnebyttet. Øvrige innledere og deltagere i samtalepanelene var blant andre Jannik Lindbæk (konserndirektør for kommunikasjon i Equinor), Arild Skedsmo (senioranalytiker for ansvarlige investeringer i KLP, deleier i Equinor), Knut Bergo (professor ved BI), Tina Bru (nestleder i Stortingets finanskomite, Høyre) og Kari E. Kaski (finanspolitisk talsperson for SV på Stortinget).

Arild Skedsmo, senioranalytiker for ansvarlige investeringer i KLP, deltok i samtalepanel i egenskap av å representere en av Equinors eiere. Hans uttalelser om at KLP vil ha stans i åpning av nye olje- og gassfelt førte til nyhetssaker i flere medier.

Du kan se opptaket fra frokosten og laste ned presentasjonene her.

Neste tema: Klimautvalget 2050

Torsdag 2. november er det #Klimafrokost i Oslo igjen, med tema: Regjeringens Klimautvalget 2050 og Norges veivalg – hva må til for at Norge blir et lavutslippsland om 26 år? Hovedinnleder er Martin Skancke, leder av Klimautvalget 2050. Tema for samtalen er blant annet: Hvordan kan vi få til en rask omstilling av Norge, uten at noen grupper må bære en urimelig del av kostnadene? Hvordan skape nødvendig forståelse for at vi må omstille oss raskere – også i Norge? Og; Hvordan kan vi skape gode liv for mange uten at vi sløser med ressursene, samtidig som vi tar vare på naturen?

Du kan lese mer og melde deg på her – enten du vil delta i lokalene på Grand Hotel i Oslo eller digitalt: https://klimastiftelsen.no/arrangement/klimafrokost-klimautvalget-2050-hvordan-skal-vi-komme-oss-til-netto-null/

Onsdag 29. november blir det #Klimafrokost i Bergen, tema er ennå ikke bestemt. Oppdatert program legges fortløpende ut her på klimastiftelsen.no/arrangement/.

Arrangementene strømmes og sendes direkte. Opptakene og innledernes presentasjoner legges i etterkant ut her på Klimastiftelsens nettside.  

Fire personer som står foran logoen til Kavlifondet og Norsk klimastiftelse
TO NYE ÅR MED #KLIMAFROKOST: Kavlifondet har støttet prosjekt #Klimafrokost siden oppstarten i 2014. Her er tildelingsansvarlig Guro Hjetland Sundsby og kommunikasjonsleder Hanne Eide Andersen i Kavlifondet sammen med Anders Bjartnes og Anne Jortveit i Norsk klimastiftelse. (Foto: Erik Sund/Norsk klimastiftelse.)
Innleder foran fullsatt sal, publikum ser på powerpointpresentasjon.
OM EU – I BERGEN: Heidi Sydnes Egeland, doktorgradsstipendiat ved Juridisk fakultet ved UiO, innledet på #Klimafrokost i Bergen i mars 2023 – med tema «Kan EUs klimapolitikk redde verden – og Norge?» (Foto: Øystein Haara/Norsk klimastiftelse.)
Fire personer i samtale med debattleder - i studio.
NORGES SUPERPROFITT ETTER ANGREPET PÅ UKRAINA: Digital #Klimafrokost våren 2023 med tema:  “Kan Norges superprofitt bidra til grønn omstilling i Europa?” Deltagere i samtalepanelet var stortingsrepresentantene Kari E. Kaski (SV), Mahmoud Farahmand, (Høyre) og Rasmus Hansson (MDG), samt leder i Changemaker og medlem i Ekspertutvalget for nye kilder til klimafinansiering, Naja Amanda Lynge Møretrø. (Foto: Erik Sund/Norsk klimastiftelse.)
Innleder foran forsamling.
“GRØNN” NORSK OLJE OG GASS? Myten om grønn, norsk oljeproduksjon var tema for innledningen til BI-professor Knut Bergo på #Klimafrokost om Equinor – fem år etter navnebyttet, oktober 2023. På tilhørerbenken sitter de øvrige innlederne, blant andre Klimastiftelsens Anders Bjartnes, Equinors Jannik Lindbæk og KLPs Arild Skedsmo. (Foto: Hanne Eide Andersen, Kavlifondet.)
Fire menn i samtale med to damer med fullsatt sal.
KLIMASOLIDARITET: Tema for frokosten i juni i 2023 var: Hvordan kan Norge bidra til å dekke behovet for solenergi i Afrika og andre utviklingsområder? Deltagere i samtalepanelet var Terje Osmundsen (Empower New Energy), Anders Bjartnes (Norsk klimastiftelse / Energi og Klima), stortingsrepresentantene Alfred Bjørlo (Venstre) og Nikolai Astrup (Høyre) og Julie Rødje (SLUG). Moderator var Klimastiftelsens Anne Jortveit. (Foto: Erik Sund/Norsk klimastiftelse.) 
Tre personer foran to rollups med logoer.
HØSTENS FØRSTE FROKOST OKTOBER 2023: Inger Elise Iversen (til høyre) har ledet Kavlifondet hele tiden mens Klimastiftelsen har fått støtte til prosjekt #Klimafrokost, her sammen med Ingrid Paasche som overtar som daglig leder på nyåret 2024. Til venstre: leder i Norsk klimastiftelse, Lars-Henrik Paarup Michelsen. (Foto: Hanne Eide Andersen, Kavlifondet.)  
Tre personer foran roll up med logo av Norsk klimastiftelse.
REDAKSJONEN, #KLIMAFROKOST: Anne Jortveit, nestleder i Norsk klimastiftelse og prosjektleder for #Klimafrokost, Lars-Henrik Paarup Michelsen, daglig leder, og Anders Bjartnes, redaktør for Energi og Klima og Klimastiftelsens utgivelser, samarbeider om å velge ut tema og sette sammen aktuelle program for frokostarrangementene. (Foto: Eirik Sund/Norsk klimastiftelse.)