Vigdis Vandvik ny rådsleder

Professor Vigdis Vandvik fra Universitetet i Bergen er valgt til ny leder av Klimastiftelsens råd. Hun overtar etter professor Annik Magerholm Fet fra NTNU.

En dame står ved et podium foran en hvit skjerm og presenterer

NY RÅDSLEDER: Professor Vigdis Vandvik ble valgt til ny leder av rådet under Klimastiftelsens rådsmøte i Bergen 23. mai. Vandvik er planteøkolog og naturkriseekspert med store kunnskaper om biologisk mangfold og økosystemers funksjoner og tjenester. Hun er også medlem av det regjeringsoppnevnte Naturrisikoutvalget som skal levere sine vurderinger og anbefalinger i starten av 2024. Foto: Øystein Haara

Publisert:

Valget skjedde på Klimastiftelsens rådsmøte 23. mai i Bergen.

Klimastiftelsens råd

«Rådet» har en rådgivende funksjon og består i dag av 27 medlemmer, i all hovedsak universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner. Rådet  møtes minst en gang i året og velger selv sin leder. Les mer om rådet her.

Vandvik er planteøkolog og naturkriseekspert med store kunnskaper om biologisk mangfold og økosystemers funksjoner og tjenester. For tiden sitter hun i det regjeringsoppnevnte Naturrisikoutvalget som skal levere sine vurderinger og anbefalinger senest innen nyttår. 

– Vigdis Vandvik er en svært anerkjent fagperson og formidler. Hun representerer kunnskap som fremdeles dessverre er underkommunisert i den offentlige samtalen – nemlig naturkrisen og det at tap av naturmangfold akselererer i et voldsomt tempo. Tap av naturmangfold er som klimakrisen menneskeskapt, sa styreleder Birger Magnus da han la frem innstillingen om Vandvik som ny rådsleder.

Vigdis Vandvik ble valgt under Klimastiftelsens rådsmøte 23. mai i Bergen
Foto: Øystein Haara

Styrelederen la også til at med Vigdis Vandvik som rådsleder understreker Klimastiftelsen poenget om at klimakrisen og naturkrisen framover må sees mer i sammenheng enn det tilfellet har vært til nå.

Dette er den nye rådslederen enig i.

– Skal vi fikse klimaet, må vi spille på lag med naturen. Og omvendt: skal vi løse naturkrisen, må vi nå klimamålene. Det er ikke et enten eller. Dette må også gjenspeiles i Klimastiftelsens arbeid, og her kan vi jobbe godt sammen fremover, sa Vandvik til rådets medlemmer.

Nå gleder hun seg til å ta fatt på vervet som leder av rådet til Norges grønne tankesmie. – Jeg kjenner Klimastiftelsen godt og setter stor pris på den viktige rollen stiftelsen spiller i formidling og analyse av kunnskap i skjæringspunktet mellom forskningsmiljøene, politikk, og samfunn. Nå ser jeg fram til å være med å utvikle stiftelsen videre gjennom vervet som rådsleder. I rådet sitter landets fremste kunnskapsmiljøer – så dette er svært givende, sier Vandvik.