Arendalsuka: – Det er vel nok natur?

Nye skoler, næringsparker, boliger og hytter – og flere bredere og rettere veier – sammenlagt fører alt dette til nedbygging av natur og utslipp av CO₂. Hvordan kan og bør kommunene håndtere konflikter som oppstår mellom natur, klima, vekst og utvikling?

Informasjon
Tid
Sted
Langbryggen 15, 1. etasje
Et dronebilde av et stort hyttefelt i et snødekt landskap på fjellet.

Hyttefelt på Hovden i Bykle kommune, øverst i Setesdal i Agder fylke. Fjellbygda Hovden ligger på ca 800 meters høyde og har en befolkning på drøyt 400 personer.
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Dette er tema når Kommunalbanken – kommunesektorens viktigste långiver – og Norsk klimastiftelse – Norges grønne tankesmie – inviterer til kunnskapsdeling og samtale under Arendalsuka.  

Mer om temaet:

Det er vel nok natur? var overskriften i en lederartikkel i Finansavisen i januar, signert redaktør Trygve Hegnar. Han kommenterte NRKs program Oppsynsmannen, der Bård Tufte Johansen viser fram omfanget av inngrepene i norsk natur. Hegnar konkluderte med at «… både de enkelte inngrep og summen er ubetydelige …»

Men de som har dypere kunnskap om temaet, som Klimautvalget 2050 (2023) og Naturrisikoutvalget (2024) vurderer dette annerledes. For mange kommuner planlegger nedbygging av natur til formål som skoler, eldresentre, næringsparker og boliger. Og ikke minst: hytter. I tillegg ivrer næringslivet og mange politikere for bredere og rettere veier. Sammenlagt fører alle slike prosjekt til store klimagassutslipp og mindre natur. 

Norges 357 kommuner har ansvar for arealforvaltningen i Norge. Hvordan kan disse ta nødvendige nasjonale og internasjonale hensyn til klima og naturmangfold – samtidig som de ivaretar behovet for utvikling og næringsvirksomhet i eget lokalmiljø?

Hvem har ansvaret for summen av alle naturinngrepene? Hva kjennetegner kommuner som klarer å kombinere behovet for utvikling med hensynet til natur og klima? Hvordan håndterer ansatte og folkevalgte krysspresset og behov for stadig mer kompetanse på dette feltet?

Disse store spørsmålene skal vi belyse og diskutere på dette arrangementet i regi av KBN – den norske stats kommunalbank – og Norsk klimastiftelse – Norges grønne tankesmie.

Møteleder er Anne Jortveit, nestleder i Norsk klimastiftelse. 

For dere som ikke kan delta fysisk er det mulig å følge med digitalt – om du melder deg på til digital deltagelse her sender vi deg en påminnelse og lenke til arrangementet.

Hjertelig velkommen til kunnskapsdeling og samtale om viktig tema! 

Foreløpig program:

Hva er det som står på spill og hva risikerer vi å tape ved å fortsette som før? Hvordan bør lokalpolitikere fremover håndtere konflikter som oppstår mellom naturhensyn og ønsket vekst og utvikling?

Innledning ved Vigdis Vandvik, professor i samfunnsøkologi ved Universitetet i Bergen og medlem av Naturrisikoutvalget. 

Hvordan kan «Operasjon planvask» vise vei for andre kommuner?

Mange kommuner sliter med gamle, utdaterte og mangelfulle reguleringsplaner som innebærer utbygging i områder med stor verdi for både klima og klimatilpasning, men også naturmangfold, friluftsliv og jordvern. Larvik kommune fikk rett før jul sju millioner til forbildeprosjektet «Operasjon planvask». Formålet er å legge til rette for nye reguleringsplaner som harmonerer med ny kunnskap om natur og klima – og at andre kommuner skal kunne dra nytte av Larviks pionerarbeid. Anders Lund, rådgiver i Arealplan i Larvik kommune, innleder om prosjektet og hvordan det kan vise vei for andre kommuner.   

Naturkrisen og klimakrisen: Feilbeslutninger i kommunene kan gi negative konsekvenser for miljøet på land og i sjø

Med geografiske data og øvrige verktøy kan Kartverket bistå til effektiv og kunnskapsbasert forvaltning av naturen i kommunene! Innledning ved sivilingeniør Knut K. Bjørgås, direktør i Kartverkets landdivisjon.

Inspirasjonsprosjekter fra norske kommuner

Disse prosjektene ivaretar hensyn til både klima og natur. Inspirasjon fra norske kommuner ved Jannicke Trumpy Granquist, adm. dir. i Kommunalbanken.