Den store karbonløsningsdagen

Bjerknessenteret, Universitetet i Bergen og Norsk klimastiftelse arrangerer Den Store Karbonløsningsdagen i Universitetsaulaen, Universitetet i Bergen, 23. august. klokka 09:00–14:30

Informasjon
Tid
Sted
Universitetsaulaen, Universitetet i Bergen

Norge og resten av verden må kutte CO₂-utslippene kraftig og umiddelbart for å bremse den globale oppvarmingen.

På veien mot nullutslipp har Norge som mål at vi innen 2030 skal ha kuttet utslippene med minst 55 prosent målt mot 1990. Foreløpig har de store utslippskuttene latt vente på seg. Det er kun 7 år til 2030.

I hvilken grad kan karbonfangst og -lagring hjelpe oss med å nå målet? Hvilke teknologier og naturbaserte løsninger finnes, og hva er barrierene?

Dette er noen av spørsmålene du får svar på når Bjerknessenteret, Universitetet i Bergen og Norsk klimastiftelse inviterer til Den Store Karbonløsningsdagen i Universitetsaulaen den 23. august.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) kommer, det samme gjør klimabyråd i Bergen Ingrid Nergaard Fjeldstad (V), Nysnø-sjef Siri Kalvig, konsernsjef i BIR Borghild Lekve, driftsleder på Mongstad Robert Henricks, direktør for CCB Holding Energy Ronny Haufe og mange flere. Fremfor alt flere av våre fremste forskere på feltet.

Det er gratis å delta, men husk påmelding.

PROGRAM

09:00

Åpning

Ved Gottfried Greve, professor og viserektor for innovasjon, satsinger og klynger ved Universitetet i Bergen og Kikki Kleiven, direktør ved Bjerknessenteret for klimaforskning

09:15

Det store bildet

Politiske forpliktelser og ambisjoner

Ved Espen Barth Eide, klima- og miljøminister (Ap)

Fra forskningen – utslippsbaner og behov for utslippskutt

Ved Are Olsen, professor ved UiB og forskningsleder ved Bjerknessenteret

Økonomiske virkemidler for å nå målene – pisk eller gulrot?

Ved Cathrine Hagem, forskningsleder ved SSB

Samtale: Er ambisjonene realistiske?

Ved Kirsten Å. Øystese, Norsk klimastiftelse

10:15

PAUSE

10:35

Løsninger for punktutslipp

CO₂ fangst, teknologi og metoder på industriskala

Ved Robert Henricks, Operation manager ved Technology Centre Mongstad

CO₂ lagring, metoder og kapasitet

Ved Martin Fernø, professor i fysikk ved UiB

CO₂ fangst og lagring skaper nødvendig bærekraftig grønn industri

Ved Ronny Haufe, adm. direktør i CCB Energy

Ren bossbrenning?

Ved Borghild Lekve, konsernsjef BIR

Samtale: Medgang og motgang i det grønne skifte

Ved Kikki Kleiven, Bjerknessenteret

12:00

Lunsj

12:50

Naturbaserte løsninger

Kan naturens kapasitet til CO₂ fangst økes?

Ved Jörg Schwinger, forsker ved NORCE og Bjerknessenteret

Kan vi spore effekten av våre tiltak?

Ved Siv Lauvset, forsker ved NORCE og Bjerknessenteret

Behov for rettslig beskyttelse for myr

Ved Ingunn Myklebust, professor ved det juridiske fakultet, UiB

Havets opptak av CO₂ gjennom blå skog og taredyrking; utfordringer og muligheter

Ved Kasper Hancke, forsker, NIVA

Filosofier rundt klimainvesteringer

Ved Siri Kalvig, administrerende direktør, Nysnø

Lokal handlekraft

Ved Ingrid Nergaard Fjeldstad, Klima-, miljø- og byutviklingsbyråd i Bergen (V)

Samtale: Hva skal vi satse på i Norge?

Ved Kirsten Å. Øystese, Norsk klimastiftelse

14:30

Programslutt