EUs green deal og taksonomi – hva bør ansatte i finans, investorer og forbruker vite?

10. november inviterer Finansforbundet og Norsk klimastiftelse til webinar om EUs Green Deal og hva EUs taksonomi, EUs sustainable finance og EUs MiFID II og egnethetsvurdering får å bety de neste årene.

Informasjon
Tid
Sted
Strømmes på internett

EUs Green Deal og taksonomi skal sørge for at «store og små» penger finner veien til prosjekter som skal bidra til energiomstillingen. Taksonomien – klassifiseringen av hva som er bærekraftige aktiviteter – får i økende grad betydning både for ansatte i finans, investorer og kunder. Dette er tema når Finansforbundet og Norsk klimastiftelse inviterer til gratis webinar onsdag 10. november klokken 11:00–12:30.

Arrangementet er en del av prosjektet «EUs Green Deal, klimarisiko og finansmarkedet: Hva bør ansatte, investorer og kunder vite?». Prosjektet mottar finansiering fra Finansmarkedsfondet.

Hjertelig velkommen! NB: Husk påmelding!

Program

Velkommen

Velkommen v/ Anne Jortveit, nestleder i Norsk klimastiftelse.

Hva er formålet med EUs taksonomi, hvordan er den innrettet og hva er logikken bak den? Hva får EUs taksonomi å bety for finansnæringen? 

Innlegg ved Karl-Oskar Olming, Head of Sustainability Strategy, Policy and Governance Sustainable Banking SEB, Member of EU Platform on Sustainable Finance.

Hvordan kan finansnæringen, investorer og næringsliv gripe det an rent praktisk når de skal gå i gang med å vurdere selskaper etter taksonomiens kriterier?

Innledning ved Line Asker, direktør i The Governance Group.

Nordnet har valgt å bruke EUs taksonomi i sitt arbeid. Hva ligger til grunn for beslutningen og hvordan gå i gang? Hva betyr dette for Nordnets kunder?

Innlegg ved Anders Skar, administrerende direktør i Nordnet, en digital plattform for sparing og investering.

EUs MiFID II og egnethetsvurdering: Nytt krav til finansansatte, nå må kundenes preferanser innen bærekraft kartlegges i forbindelse med blant annet rådgivning om investeringer. Hva innebærer dette?

Innledning ved Andreas Lowzow, advokat og partner, Schjødt.

Hva betyr EUs arbeid med sustainable finance for finansnæringen, ansatte og kunder?

Oppsummerende samtale med Nanna M. Ringstad, fagansvarlig Bærekraft i Finansforbundet.