Finansmarkedet og det grønne skiftet – hvorfor «rømmer» investorer fra olje, kull og gass?

Velkommen til #Klimafrokost 4/9 med tema: Finansmarkedet og det grønne skiftet – hvorfor «rømmer» investorer fra olje, kull og gass? Hvilken risiko kan trenden ha for Norge som oljenasjon? Hovedinnleder er Harald Magnus Andreassen.

Informasjon
Tid
Sted
Digitalt, på BigMarker

Stadig flere fond og enkeltinvestorer dropper aksjer i det fossile. Mange «brune og svarte» aksjer prises langt lavere enn inntjeningen skulle tilsi, mens «grønne» aksjer prises langt høyere. Hvilke vurderinger gjør investorene seg? Hvilke konsekvenser kan denne trenden få? Risikerer vi en grønn «boble» i aksjemarkedet? Hva gjør selskaper med tyngde i det fossile for å tiltrekke seg grønne investorer? Og hvilken risiko kan trenden ha for Norge som oljenasjon?

Dette er noen av spørsmålene vi vil ta opp på høstens første #Klimafrokost der sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i SpareBank1 Markets er hovedinnleder.

Leder for ansvarlige investeringer i KLP, Jeanett Bergan, innleder med følgende tema: Hvilke vurderinger ligger til grunn for å velge bort “fossile investeringer”? Hvilke vurderinger ligger til grunn for “ansvarlige investeringer”?

Terje Erikstad kommenterer innledningene fra sitt ståsted som finansredaktør i Dagens Næringsliv. Eigil Knutsen (AP) kommenterer temaet politisk fra sitt ståsted i Finanskomiteen på Stortinget.

Webinaret foregår på plattformen BigMarker, den krever ikke nedlastning av programvare. Som deltaker vil du ikke dele lyd eller bilde av deg selv. Vi legger opp til å ha en åpen chat for spørsmål fra publikum.

Prosjekt #Klimafrokost er støttet av Kavlifondet.

Program

Finansmarkedet og det grønne skiftet

Presentasjon av Harald Magnus Andreassen, sjefsøkonom i SpareBank1 Markets.

Hvilke vurderinger ligger til grunn for å velge bort «fossile investeringer»? Hvilke vurderinger ligger til grunn for «ansvarlige investeringer»?

Jeanett Bergan, leder for ansvarlige investeringer i KLP.

Kommentarer

Terje Erikstad kommenterer innledningene fra sitt ståsted som finansredaktør i Dagens Næringsliv. Eigil Knutsen (AP) kommenterer temaet politisk fra sitt ståsted i Finanskomiteen på Stortinget.