Frokostmøte med FNs naturpanel (IBPES)

Torsdag 7. desember inviterer Den internasjonale naturpanelet (IPBES), Miljødirektoratet,
Universitetet i Bergen og Norsk klimastiftelse til åpent møte om Naturpanelets arbeid – og hvilke
kunnskap politikk og næringsliv må forholde seg til fremover. Du møter ledelsen i IPBES, i tillegg til
noen av panelets mest aktuelle hovedforfattere.

Informasjon
Tid
Sted
Egget på Studentsenteret, Universitetet i Bergen

Arrangementet er gratis, men er du interessert i å delta må du huske å melde deg på.

Mer om arrangementet

Det internasjonale naturpanelet – Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) – er et globalt vitenskapspanel som har en tilsvarende rolle for miljøfeltet som klimapanelet (IPCC) har for klimaspørsmål. Naturpanelet publiserer jevnlig rapporter og utredninger. Den første hovedrapporten om naturens tilstand kom i 2019.

5.–7. desember samles IPBES i Bergen til sitt årlige kontaktmøte. Det er i den forbindelse at vi inviterer til et åpent frokostmøte om naturpanelets arbeid.

Dette er noe av det du får svar på:

  • Hva er Naturpanelet og hvordan jobber de?
  • Hva er de viktigste temaene som står på agendaen nå, og hva er de viktigste hovedfunnene fra de siste rapportene?
  • Hvilke konsekvenser får Naturpanelets arbeid for samfunnsutviklingen fremover, og hvordan må aktører i politikk og næringsliv forholde seg til den kunnskapen som Naturpanelet produserer?

IPBES er representert med ledelsen og flere av de met aktuelle hovedforfatterne:

Dr. David Obura (Chair), Dr. Anne Larigauderie (Executive secretary), Dr. Luthando Dziba (Co-chair of the Multidisciplinary Expert Panel), Dr. Helen Roy (Co-chair of the Invasive Alien Species), Dr. Karen O’Brien (Co-chair of the transformative change assessment), Dr. Pam McElwee (Co-chair of the nexus assessment) og Dr. Paula Harrison (Co-chair of the nexus assessment).

Når det faglige programmet er slutt kl. 10:00 blir lett servering og mingling.