Hva er klimarisikoen for norske bedrifter?

KLP og Norsk Klimastiftelse inviterer til frokostseminar om klimarisiko

KLP og Norsk Klimastiftelse inviterer til frokostseminar om klimarisiko Hvordan kan selskaper kartlegge og rapportere klimarisiko-faktorene som er relevante? Hva er erfaringene hos selskapene som har kommet lengst med dette arbeidet? Hva er toppledelsens rolle, og hva må styret passe på? Utslippene øker og klimaendringene akselererer. Med Paris-avtalen kan vi vente oss en stadig strammere …

Informasjon
Tid
Sted
KLP, Dronning Eufemias gate 10

KLP og Norsk Klimastiftelse inviterer til frokostseminar om klimarisiko

Hvordan kan selskaper kartlegge og rapportere klimarisiko-faktorene som er relevante? Hva er erfaringene hos selskapene som har kommet lengst med dette arbeidet? Hva er toppledelsens rolle, og hva må styret passe på?

Utslippene øker og klimaendringene akselererer. Med Paris-avtalen kan vi vente oss en stadig strammere klimapolitikk. Ny teknologi utfordrer eksisterende produkter og forretningsmodeller. Samtidig ser vi at klimaendringer fører til mer ekstremvær, og gjør stor skade.

Summen av dette er klimarisikoen som norske bedrifter i alle næringer nå står overfor, og som må håndteres om man ønsker lønnsomhet og vekst i en verden som på kort tid skal omstilles til et lavutslippssamfunn.

Program

08.00-08-30:
Frokost og kaffe

08.30-08.40:
Hvordan driver KLP sitt arbeid med klimarisiko
Sverre Thornes, konsernsjef, KLP

08.40-09.00:
KLP og Klimastiftelsen presenterer ny rapport om
klimarisiko – hvordan kan norsk næringsliv komme i gang
med arbeidet?
Maria Gjølberg, partner i The Governance Group
Anders Bjartnes, redaktør, Norsk Klimastiftelse
Lars Erik Mangset, seniorrådgiver, ansvarlige investeringer, KLP

09.00-09.40:
Hvordan og hvorfor gjør vi klimarisiko-analyser?
Erfaringer så langt
Hilde Røed, Vice President Sustainability, Equinor
Jostein Søreide, prosjektleder for Climate Risk-arbeidet, Hydro

Hva er styrets ansvar og rolle?
Liv Monica Stubholt, partner i Selmer

Hvordan bør Stortinget følge opp arbeidet med klimarisiko?
Kari Elisabeth Kaski, stortingsrepresentant SV

09.40-10.00:
Panelsamtale