Gratis klimakurs fra Norsk klimastiftelse og Junglemap

Nå tilbyr Norsk klimastiftelse i samarbeid med Junglemap et gratis digitalt kurs for alle som vil ha oppdatert klimakunnskap.

Informasjon
Tid
Sted
Nettkurs

Som et lite bidrag til alle som deltar i dugnaden for å bremse spredningen av COVID-19 ved å jobbe hjemmefra, tilbyr nå Norsk klimastiftelse i samarbeid med Junglemap gratis nanokurs om klima.

Klimakurset <2°C gir deg en kort og konkret innføring i klimaproblemet, klimapolitikk og klimaløsninger. Kurset består av syv leksjoner som sendes ut på e-post. Hver leksjon tar i snitt 2-5 minutter å fullføre. Meld deg på innen utgangen av torsdag, 2. april for å bli med! Du får første leksjon tilsendt etter registrering, og en ny leksjon hver dag etter det.

Klimaet på jorden er i endring: Hvert år stiger havnivået 3 millimeter. I Norge er det 20 prosent mer nedbør nå enn for 100 år siden, mens 30 prosent av verdens befolkning opplever farlige hetebølger minst 20 dager i året. Klimaendringene har konsekvenser for oss som enkeltindivider, for arbeidsplassen vi jobber på, for kommunen vi bor i, for Norge og for verden. For å ta de rette beslutningene trenger vi oppdatert kunnskap om årsakene til klimaendringene, konsekvensene av dem og ikke minst – om klimaløsningene som virker.

Målet er at du etter kurset skal sitte igjen med kunnskap om:

  • Årsakene til og konsekvenser av menneskeskapte klimaendringer
  • Sentrale klimamål og vedtatt klimapolitikk
  • Fornybar energi og andre klimaløsninger
  • Hvordan virksomheter og hver enkelt kan bidra

Junglemap leverer plattformen til kurset. De tilbyr nå også gratiskurs for bruk av Microsoft Teams og om COVID-19. Les mer om Junglemap og deres nanokurs her.

Fristen for påmelding er utgått.

Kurset er utviklet med støtte fra Bergen kommune.