Gratis NANO-kurs om klimarisiko – rett inn i mailboksen din!

Nå tilbyr Norsk klimastiftelse i samarbeid med Finansforbundet et gratis digitalt mini-kurs for alle som vil ha en introduksjon til de ulike klimarisikoene.

Informasjon
Tid
Sted
Digitalt kurs

Er jeg eller jobben utsatt for klimarisiko? 

Klimaendringer og klimapolitikk kan påvirke verdiene av eiendeler, investeringer og infrastruktur. Nå tilbyr vi et gratis minikurs om det som er kjekt å vite om de ulike formene for klimarisiko – for blant andre deg som jobber i bank og forsikring eller som investerer egne eller andres verdier eller pensjon. Og for deg som jobber lokalt med å planlegge og bestemme hvordan vi skal organisere samfunnet mens vi omstiller oss og mens klimaet endrer seg…

Kurset kommer rett inn i mailboksen din en gang i uken fra og med torsdag 3. november 2022 og deretter hver torsdag i til sammen sju uker. Hver leksjon tar rundt 5–7 minutter.

Kurset er del av prosjektet EUs Green Deal, klimarisiko og finansmarkedet: Hva bør ansatte, investorer og kunder vite? Prosjektet er et samarbeid mellom Norsk klimastiftelse og Finansforbundet og støttes av Finansmarkedsfondet.

Påmeldingsfrist er onsdag 2. november kl. 14:00. Meld deg på i dag! Det kan du gjøre her:

Påmelding

Påmeldingen er stengt