Har vi vilje og penger til et norsk havvindeventyr?

Torsdag 18. april inviterer vi til kunnskapsmøte i Stavanger om veien videre for havvind i Norge. Arrangementet er et samarbeid mellom Norsk klimastiftelse og Universitetet i Stavanger.

Informasjon
Tid
Sted
Universitetsbiblioteket, Universitetet i Stavanger
Collage av offshore vindparker med turbiner, et vedlikeholdsskip og nærbilder av en turbinplattform og blader over havet.

Den første storskala havvindparken på norsk sokkel – Sørlige Nordsjø II – skal bygges av belgiske Ventyr. Neste tildeling på norsk sokkel kommer tidligst i 2025.

På dette kunnskapsmøtet spør vi: Representerer Sørlige Nordsjø II starten på det varslede havvindeventyret, eller mangler det realisme, vilje, kompetanse og penger bak målet om å tilrettelegge for 30 GW havvind inne 2040?

Program

Status havvind i verden – hvor står Norge?

Roger Pedersen, direktør for havvind, Offshore Norge

Hvordan skal vinnerne av Norges første havvindauksjon realisere prosjektet? Og hvis Sørlige Nordsjø II markerer et startskudd for et norsk havvindeventyr – får den norske leverandørindustrien være med?

Elin Østbø Lunde, ESG Compliance Manager, NorSea Group

Neste steg: Hvis Norge kan bli verdensledende innen flytende havvind – hvordan kommer vi oss dit?

Per Lund, CEO, Odfjell Oceanwind

Utfordringen for havvind på norsk sokkel: Usikkerhet om lønnsomhet og regelverk

Atle Blomgren, seniorforsker Norce

Havvind må flyte uten subsidier

Klaus Mohn, rektor og professor ved Universitetet i Stavanger

Panelsamtale