Har vi vilje og penger til et norsk havvindeventyr?

Torsdag 18. april inviterer vi til kunnskapsmøte i Stavanger om veien videre for havvind i Norge. Arrangementet er et samarbeid mellom Norsk klimastiftelse og Universitetet i Stavanger.

Informasjon
Tid
Sted
Universitetsbiblioteket, Universitetet i Stavanger
Collage av offshore vindparker med turbiner, et vedlikeholdsskip og nærbilder av en turbinplattform og blader over havet.

Torsdag 18. april inviterer vi til kunnskapsmøte i Stavanger om veien videre for havvind i Norge. Arrangementet er et samarbeid mellom Norsk klimastiftelse og Universitetet i Stavanger.

Belgiske Ventyr vant den første havvindauksjonen på norsk sokkel, og kanskje representerer tildelingen av Sørlige Nordjsø II starten på et norsk havvindeventyr.
De politiske ambisjonene er hårete: 30 GW havvind inne 2040, eksportinntekter og sysselsetting i leverandørindustrien langs hele kysten.

Men havvind på norsk sokkel har to utfordringer: Det er usikkert om det blir lønnsomt og selskapene vet ennå ikke hvilke rammevilkår de får og hvor attraktiv norsk sokkel vil være sammenliknet med markedene ute.

På dette kunnskapsmøtet skal vi ta for oss mulighetene og hindrene for et norsk havvindeventyr. 

Program

Status havvind i verden – hvor står Norge?

Roger Pedersen, direktør for havvind, Offshore Norge

Hvordan skal vinnerne av Norges første havvindauksjon realisere prosjektet? Og hvis Sørlige Nordsjø II markerer et startskudd for et norsk havvindeventyr – får den norske leverandørindustrien være med?

Elin Østbø Lunde, ESG Compliance Manager, NorSea Group

Neste steg: Hvis Norge kan bli verdensledende innen flytende havvind – hvordan kommer vi oss dit?

Per Lund, CEO, Odfjell Oceanwind

Utfordringen for havvind på norsk sokkel: Usikkerhet om lønnsomhet og regelverk

Atle Blomgren, seniorforsker Norce

Havvind må flyte uten subsidier

Klaus Mohn, rektor og professor ved Universitetet i Stavanger

Panelsamtale