Hva betyr Naturrisikoutvalgets anbefalinger for kommunene?

Torsdag 15. februar kl. 08:00–09:15 inviterer Kommunalbanken (KBN) og Norsk klimastiftelse til gratis webinar om Naturrisikoutvalgets anbefalinger og hvordan kommuner og fylkeskommuner kan håndtere naturrisiko.

Informasjon
Tid
Sted
Strømmes på internett

I 2022 satte regjeringen ned Naturrisikoutvalget. I mandatet heter det at utvalget blant annet skal «vurdere hvordan norske næringer og sektorer er og kan bli berørt av tap av natur og naturmangfold og se på hvordan berørte aktører i Norge kan analysere og håndtere naturrisiko på best mulig måte.» Utvalget legger frem sin utredning 12. februar.

På dette webinaret kommer et av utvalgsmedlemmene, professor Vigdis Vandvik fra Universitetet i Bergen, for å innlede om utvalgets anbefalinger.

Dette er noen av spørsmålene vi tar opp:

  • Hvordan kan kommunene rundt om i Norge komme til å merke tap av naturmangfold de neste årene og tiårene? Er noen regioner mer utsatte enn andre?  
  • Hva kan klimaendringene få å si for naturen i kommunene og faren for å tap av biologisk mangfold?   
  • Hvordan bør lokalpolitikere fremover håndtere konflikter som oppstår mellom naturhensyn og ønsket vekst og utvikling?
  • Hvordan kan kommunene arbeide best mulig treffsikkert med dette temaet og hvor finnes nødvendig kompetanse på framtidig naturrisiko?
  • Hva er ønsket rollefordeling mellom stat, fylker og kommuner i møte med naturrisiko?

Ved siden av Vigdis Vandvik kommer Kjersti Enger Dybendal, klima- og miljørådigiver i Kongsvinger kommune. Hun har mye erfaring med lokalt naturrisikoarbeid, og har blant annet hatt ansvar for kartlegging av myrer i Kongsvinger. Hun holder også i kommunens arbeid med å lage en lokal plan for naturmangfold.

I tillegg kommer Kia Kriens Haavi, leder for grønn finans i KBN, for å fortelle om hvordan KBN kommer til å jobbe for å både kartlegge og redusere naturrisiko i utlånsporteføljen.

Har du spørsmål?

Det blir mulighet for å stille spørsmål fra publikum. Det er også mulig å sende inn spørsmål på forhånd til post@klimastiftelsen.no.  

Program

Velkommen

v/ Lars-Henrik Paarup Michelsen – daglig leder i Norsk klimastiftelse

Hva er naturrisiko – og hvordan er dette relevant for kommunene?

v/ professor Vigdis Vandvik fra Universitetet i Bergen

Lokalt naturrisikoarbeid i Kongsvinger kommune

v/ Kjersti Enger Dybendal, klima- og miljørådigiver i Kongsvinger kommune

Naturrisko i Kommunalbanken

v/ Kia Kriens Haavi, leder for grønn finans i KBN