Hvor mye laks kan vi få ut av havet uten å ødelegge det?

Havbruk er pekt på som en av de mest lovende næringene som skal gi Norge nye arbeidsplasser, økte eksportinntekter og mat til en voksende verdensbefolkning. Ambisjonen er en femdobling av produksjonen av laks og ørret innen 2050. Men kan vi få så mye fisk ut av havet uten å ødelegge det? Og hvordan vil klimaendringene kunne påvirke muligheten til å produsere mat i havet?

Informasjon
Tid
Sted
Universitetsbiblioteket ved UiS

Bli med på havbruksamtale med Ragnar Tveterås, professor ved Handelshøgskolen, UiS, Fiona Provan, avdelingsleder Hav og miljø ved Norce og Eivind Helland, CEO Blue Planet.

Arrangører: Norsk klimastiftelse og Universitet i Stavanger i samarbeid med Forskningsdagene

Program

Havbruk mot 2050: Et hav av muligheter – eller overdrivelser?

Ragnar Tveterås, professor ved Handelshøgskolen, UiS

Bærekraftig havbruk – myte eller realitet?

Fiona Provan, avdelingsleder Hav og miljø ved Norce

Åpne eller lukkede anlegg? Til havs, nær kysten eller på land? Hvilken vei går havbruksnæringen og hva er potensialet?

Eivind Helland, CEO Blue Planet

Samtale og mulighet for spørsmål fra publikum

Samtalen ledes av Kirsten Å. Øystese, Norsk klimastiftelse