Følg med direkte kl. 11: Hvordan lykkes med klimatiltak i din kommune?

Bare få kommuner er veldig godt i gang med omstillingen til lavutslipp – hvordan får vi opp tempoet?

Informasjon
Tid
Sted
M/S Brim, Arendalsuka

Kommunenes innsats er avgjørende for at Norge skal lykkes med å nå klimamålene. Likevel viser et case-studie at kun et fåtall kommuner virkelig er ambisiøse på klima- og miljøfronten. Hvorfor er det slik, og hva må til for å få opp tempoet? KBN, kommunesektorens viktigste långiver og Norsk klimastiftelse inviterer til kunnskapsdeling og samtale om dette temaet torsdag 18. august kl. 11 – 11.45 under Arendalsuka. Arrangementet finner sted på det øvre dekket på helelektriske M/S Brim, like ved Clarion Tyholmen. Arrangementet strømmes også – følg med på Klimastiftelsen.no og Klimastiftelsens Facebookside.

Program:

-Hvorfor lykkes noen kommuner bedre enn andre med å bli enige om gode planer for kommunens klimaomstilling? Ragnhild Freng Dale, seniorforsker ved Vestlandsforskning, presenterer TRANSFORM-prosjektet, som har undersøker hvordan kommunene forbereder omstillingen til lavutslippssamfunnet.

-Fredrikstad kommune har 82.385 innbyggere og kommunens klimaplaner får toppscore i TRANSFORM-prosjektet. Men hvordan omsettes de gode planene til praktisk utfasing av klimagasser? Og: Hvordan få til klimaomstilling i en stor skogkommune med bare 1390 innbyggere? Med Viel Jaren Heitmann, ordfører i Rollag kommune og Guro Nereng, klimarådgiver i Fredrikstad kommune

-Klimariktig arealforvaltning – slik blir vi ei grønn, urban og kortreist bygd. Med Odd Inge Uleberg, Grønn Urban Bygd-prosjektet i Vennesla kommune.

-Energiproduksjon, energieffektivisering og grønne byggeprosjekter – mange kommuner investerer for å spare strøm og også penger. Jannicke Trumpy Granquist, administrerende direktør i KBN – den norske stats kommunalbank, presenterer inspirerende kommunale prosjekter fra hele landet.

Møtelder er Anne Jortveit, nestleder i Norsk klimastiftelse.