Bergen: Åpent møte om Klimaomstillingsutvalgets anbefalinger

WWF, Civita, Norsk klimastiftelse og Sparebanken Vest inviterer til åpent diskusjonsmøte om Klimaomstillingsutvalgets anbefalinger. Begrenset antall plasser.

Informasjon
Tid
Sted
Litteraturhuset i Bergen, Olav H. Hauge

24. september la Klimaomstillingsutvalget fram rapporten «Raskere klimaomstilling. Redusert risiko. Ny politikk for Norge i en verden som når Parismålene.»  

Utvalget anbefaler blant annet å begrense utdelingen av nye letelisenser for oljenæringen, skjerpe petroleumsskatten samt å innrette rammebetingelser slik at vi får en raskere omstilling mot bærekraftige næringer som kan sikre verdiskaping og eksportinntekter når oljen får mindre betydning for norsk økonomi. 

Nå inviterer initiativtagerne til rapporten – WWF, Civita, Norsk klimastiftelse og Sparebanken Vest – til åpent diskusjonsmøte i Bergen.

Begrenset antall plasser.

Hovedinnleder på møtet er utvalgsleder Vidar Helgesen(Helgesen er spesialrepresentant for det internasjonale havpanelet og tidligere klima- og miljøminister og minister for EØS-saker og Norges forhold til EU for Høyre. Han har ledet det uavhengige Klimaomstillingsutvalget sammen med Kristin Halvorsen, direktør i CICERO og tidligere finansminister og kunnskapsminister for SV.) 

I samtalepanelene deltar blant andre Dag Rune Olsen (rektor ved UiB), Johannes Magnus (Bergen Næringsråd) samt tre av Klimaomstillingsutvalgets øvrige medlemmer: Geir Inge Lunde (prosjektleder og medstifter av Initiativ Vest – En tankesmie for Vestlandet)Siren Sundland (konserndirektør i Sparebanken Vest) og Harald Schelderup (konsernsjef i BOB og tidligere byrådsleder i Bergen).  

Vi setter av god tid til spørsmål fra publikum.

Møtet strømmes og sendes direkte på blant annet klimaomstillingsutvalget.no, klimatv.no og på Facebook.

Her kan du laste ned rapporten: https://www.klimaomstillingsutvalget.no/