Januar: Gratis NANO-kurs om klimarisiko – rett inn i mailboksen din!

I januar tilbyr Norsk klimastiftelse i samarbeid med Finansforbundet vårt digitale mini-kurs om klimarisiko i reprise. Det passer for alle som vil ha en introduksjon til de ulike klimarisikoene.

Informasjon
Tid
Sted
Digitalt kurs

Er jeg eller jobben utsatt for klimarisiko? 

Klimaendringer og klimapolitikk kan påvirke verdiene av eiendeler, investeringer og infrastruktur. Nå tilbyr vi et gratis minikurs om det som er kjekt å vite om de ulike formene for klimarisiko – for blant andre deg som jobber i bank og forsikring eller som investerer egne eller andres verdier eller pensjon. Og for deg som jobber lokalt med å planlegge og bestemme hvordan vi skal organisere samfunnet mens vi omstiller oss og mens klimaet endrer seg…

Kurset kommer rett inn i mailboksen din to ganger i uken fra og med torsdag 5. januar 2023 og deretter hver tirsdag og torsdag fram til og med torsdag 26. januar 2023. Hver leksjon tar rundt 5–7 minutter.

Kurset er del av prosjektet EUs Green Deal, klimarisiko og finansmarkedet: Hva bør ansatte, investorer og kunder vite? Prosjektet er et samarbeid mellom Norsk klimastiftelse og Finansforbundet og støttes av Finansmarkedsfondet.

Påmeldingsfrist var onsdag 4. januar 2023 kl. 14:00.