Klimafestivalen Varmere Våtere Villere

Bli med på hele Norges klimafestival i Bergen og få påfyll av ny kunnskap, ta del i gode samtaler, hør viktige debatter, og opplev kultur med mening.

Informasjon
Tid
Sted
Kulturhuset, Bergen
Reklameplakat for varmere våtere villere med bildere av flere av de prominente gjestene

Klimafestivalen Varmere Våtere Villere springer ut av ønsket om å gjøre klimadebatten mer tilgjengelig og engasjerende. Festivalen er en uformell og sosial arena der akademia, sivilsamfunn, næringsliv, kulturliv og allmennheten møtes for å dele kunnskap, meninger og ideer. Et sted der man diskuterer alt fra de globale spørsmålene til de mindre hverdagslige handlingene. På programmet finner du foredrag, samtaler, debatter, filmvisninger, live show, workshops, forfattersamtaler, kunstutstillinger og konserter.

I løpet av tre dager fylles Bergen med gode samtaler og spennende diskusjoner om vår tids viktigste sak. Vår ambisjon er å bli den viktigste møteplassen og arenaen for klimaspørsmålet i Norge som er tilgjengelig for allmenheten.

Festivalen arrangeres over flere dager på ulike lokasjoner i Bergen, med både dagtids- og kveldstidsprogram.

Hvem er festivalen for?

Alle som er nysgjerrige i klimaspørsmålet og klimarelaterte temaer.

Noen kommer for å bli inspirert, noen kommer for å lære, noen kommer for å diskutere – men alle drar litt klokere.

Hvorfor festival?

I en kunnskapsfestival kombineres det beste av to verdener: et lekent og tilgjengelige format, og innhold med mening og substans. Vi forbinder gjerne festivaler med underholdning, men festivaler har historisk sett flere funksjoner – det er en arena for kunnskapsdeling, og en måte å skape tilhørighet og samhold. Skal vi løse klimakrisen er bred, folkelig mobilisering nødvendig – vårt bidrag til dette er å lage en klimafestival.

Festivalen er stiftet av Norsk Klimastiftelse og en rekke andre aktører.