#Klimafrokost: Fem år som Equinor – hvor blir det av omleggingen til et bredt energiselskap?

Equinor – der staten er majoritetsaksjonær – kan med sine prioriteringer og investeringer påvirke tempoet i energiomstillingen og dermed muligheten til å nå klimamålene. Så hva er status? Bidrar Equinor til at vi når Paris-målene eller snarere til å forlenge oljealderen? Dette er tema på vår #Klimafrokost torsdag 12. oktober kl. 08–10 på Grand Hotel i Oslo.

Informasjon
Tid
Sted
Grand Hotel, Oslo

I 2018 byttet selskapet navn fra Statoil til Equinor. «Valget falt dermed på et navn som forteller om noe mer enn olje», heter det på Equinors hjemmeside. Selskapet har i sin kommunikasjon framhevet at det skal «ta en ledende rolle i det grønne skiftet». Men hvordan har Equinor utviklet seg siden navnebyttet for fem år siden? Er Equinor en viktig bidragsyter for å nå klimamålene – eller tilsier investeringene at selskapet bidrar til å forsterke klimakrisen? 

På Klimafrokosten spør vi også:

 • Hvilken andel av selskapets årlige investeringer går i dag til fornybar energi og andre klimaløsninger?   
 • Hva med energiproduksjonen? Hvor stor andel er i dag fornybar og hvor stor andel er fossil?   
 • Hvor store utslipp står Equinor for – både innenlands og de som eksporteres i form av fossil energi?  
 • Hva kan selskapet gjøre fremover for å bidra til å øke tempoet i energiomstillingen?  

Klimafrokosten foregår på Grand Hotel i Oslo. Vi filmer også og sender direkte. Meld deg gjerne på i dag! HUSK å krysse av om du skal være med på Grand Hotel eller digitalt. Vi serverer frokost fra kl. 07:30. Kom gjerne for god mat og prat!

Vi takker Kavlifondet hjertelig for støtten vi nå har fått til to nye år med #Klimafrokost!

Hjertelig velkommen til morgenstund med viktig påfyll!

Program

Equinor – fem år etter namnebytet

Lars-Henrik Paarup Michelsen, daglig leder i Norsk klimastiftelse, legger fram Klimastiftelsens nye notat om Equinor og energiomstillingen.

Myten om grønn, norsk oljeproduksjon

Knut Bergo, professor på BI

Deltagelse i form av intervjuer og samtalepaneler

  • Jannik Lindbæk, konserndirektør for kommunikasjon i Equinor

  • Arild Skedsmo, senioranalytiker, ansvarlige investeringer i KLP som er deleier I Equinor

  • Tina Bru, nestleder i Stortingets finanskomite, Høyre

  • Jens Ulltveit-Moe, sentralstyremedlem i MDG og investor

  • Kari E. Kaski, finanspolitisk talsperson for SV på Stortinget

Oppsummering

Anders Bjartnes, ansvarlig redaktør for Energi og Klima og Norsk klimastiftelse, oppsummerer

Analyse – Equinor og klimamålene sett opp mot andre petroleumsselskaper

Mike Coffin, leder for arbeidet med olje, gass og gruvedrift i tankesmien Carbon Tracker Initiative, presenterer hovedfunnene i rapporten «Absolute Impact 2023. Progress on oil and gas emissions targets has stalled» – med vekt på Equinor. Videoopptak.