#Klimafrokost: Hva får resultatene av helgens EU-valg å si for EU som verdens viktigste klimapådriver?

I helgen gikk europeerne til valgurnene for å velge nytt Europaparlament. Valgresultatet betyr svært mye for EUs evne til å gjennomføre vedtatt klimapolitikk og politikken for rask utbygging av mye mer fornybar kraft. På Klimafrokosten 13. juni analyserer Energi og Klimas Brussel-korrespondent, Alf Ole Ask, og utenriksminister Espen Barth Eide, valgresultatene. Hva kan disse bety for EUs energiomstilling og hvordan vil valgresultatet kunne påvirke norsk politikk og næringsliv?

Informasjon
Tid
Sted
Lokalet Gerhardsen på Grand Hotel i Oslo. Det vil også være mulig å følge med digitalt.

EUs medlemsland har i helgen valgt hvem som skal fylle de 720 plassene i Europaparlamentet. I inneværende periode har parlamentets grønne partigruppe vært en betydelig maktfaktor og EU har gjennom sin klimapakke “Klar for 55” tatt en internasjonal lederrolle i energiomstillingen. Selv om de siste to årene har vært preget av krig, inflasjon, energikrise og etterdønninger etter pandemien, har EUs organer – inkludert Europaparlamentet – vedtatt svært ambisiøs klimapolitikk.

Etter valget i helgen endres bildet. Ytre høyrepartier vant fram i mange EU-land, mens grønne partier fikk stor tilbakegang. Men ikke i Norden – der gikk grønne og sosialdemokratiske partier fram. Dette er tema for vår #Klimafrokost torsdag 13. juni der vi blant annet spør:

  • I mange av de 27 medlemslandene har sterke krefter som vil bremse det grønne skiftet kraftig tatt store jafs av velgermassene, hvordan vil utfallet av helgens valg påvirke EUs evne til å gjennomføre vedtatt klimapolitikk og politikken for rask utbygging av mye mer fornybar kraft?
  • Norsk og europeisk klimapolitikk er tett sammenvevd, gjennom blant annet EØS-avtalen og klimaavtalen Norge har med EU, hvordan vil den nye sammensetningen av Europaparlamentet kunne påvirke norsk klimapolitikk og Norges energiomstilling?

Det er begrenset antall plasser, meld deg gjerne på i dag!

Tid: Torsdag 13. juni kl. 08:00–10:00. Vi serverer frokost fra kl. 07:30.

Sted: Lokalet Gerhardsen på Grand Hotel i Oslo. Det vil også være mulig å følge med digitalt.

Møteleder er Anne Jortveit, nestleder i Norsk klimastiftelse. 

Vi oppdaterer programmet fortløpende.

Vi takker Kavlifondet for støtte til prosjekt #Klimafrokost. 

Hjertelig velkommen!

Foreløpig program

Gjennomgang og analyse av resultatene fra valg av nytt Europaparlament

Innramming og faktaboks ved Alf Ole Ask, Energi og Klimas Brusselkorrespondent.  

EU-valget sett fra Utenriksdepartementet

Innledning ved utenriksminister Espen Barth Eide.Påfølgende samtale mellom Espen Barth Eide og Alf Ole Ask.

Hva får valgresultatet å bety for EUs evne til å holde tempoet i energiomstillingen, og hvordan vil valgresultatet kunne påvirke Norge, norsk politikk og norsk næringsliv?

Ved Alf Ole Ask. I denne delen av programmet setter vi av god tid til spørsmål fra og samtale med publikum.  

Hva kan valgresultatene i Tyskland kan få å bety for omstillingen både innenlands og i EU?

Tyskland er EUs viktigste økonomi. I helgens valg ble det nasjonalistiske partiet Alternativ for Tyskland (AfD) nest størst av alle partiene. Hva kan valgresultatene i Tyskland kan få å bety for omstillingen både innenlands og i EU? Innledning ved Astrid Sverresdotter Dypvik, redaktør i Syn og Segn og forfatter av blant annet Den kortaste historia om Tyskland – frå år 9 til no (2024) og Det mørke Tyskland – ei reise blant høgreekstremistar (2021).  

Hva betyr Frankrikes store skritt mot ytre høyre?

I Frankrike ble det ytre høyrepartiet Nasjonal Samling omtrent dobbelt så stort som president Emmanuel Macrons allianse. Hvilke konsekvenser kan dette få for Frankrikes rolle i EUs energiomstilling? Samtale med Catherine Banet, professor ved Universitetet i Oslo, vise-akademiskdirektør i Centre on Regulation in Europe (CERRE) og seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt.