#Klimafrokost: Hva skjer fremover med klimapolitikk og energiomstilling i EU?

Torsdag 1. november kl. 08 – 10 inviterer vi til ny #Klimafrokost i lokalet Gerhardsen på Grand Hotel i Karls Johans gate 27 i Oslo. Vi serverer frokost fra klokken 07:30.

Informasjon
Tid
Sted
Grand Hotel, Oslo

Torsdag 1. november kl. 08 – 10 inviterer vi til ny #Klimafrokost i lokalet Gerhardsen på Grand Hotel i Karls Johans gate 27 i Oslo. Vi serverer frokost fra klokken 07:30.

IPCCs spesialrapport om 1,5 graders oppvarming viser med all mulig tydelighet at tempoet i energiomstillingen må øke mye – og så fort som bare mulig – om Paris-avtalen skal oppfylles. EU er det nærmeste man kommer en global leder i klimapolitikken, men hva skjer egentlig av politiske prosesser på klima- og energifeltet i Brussel nå?  Hvilke nye mål skal EU styre etter og hva kan vi vente oss av viktige beslutninger fremover?

På denne #Klimafrokosten spør vi blant annet:

  • Hva er status for EUs energiomstilling og klimapolitikk?
  • Er det sannsynlig EU vil stramme inn klimapolitikken ytterligere i lys av ny kunnskap fra IPCC?
  • Hva skjer i viktige EU-land som Tyskland, Polen og Frankrike? Betyr Brexit at EU og Storbritannia skiller lag også i klimapolitikken?
  • Hvordan fungerer EUs kvotesystem? Hvorfor koster det veldig mye mer å slippe ut ett tonn CO₂ i EU nå enn for ett år siden? Hvor går veien / prisen videre? Hva betyr EUs kvotepris for norsk industri?
  • Hva betyr EUs klimapolitikk mot 2030 for Norge?
  • Dagen etter Klimafrokosten vil KrFs landsmøte avgjøre om partiet støtter Solberg-regjeringen eller en ny Støre-regjering. Vi spør politikerne: hva kan KrFs valg bety for hvordan Norge kobler seg på de ulike komponentene i EUs klimapolitikk?

Innledere er blant andre Anne Therese Gullberg, statsviter og seniorrådgiver i Gambit H+K, Hæge Fjellheim, leder for karbonanalyse i Thomson Reuters Point Carbon, Kacper Szulecki, postdoktor ved Institutt for statsvitenskap UiO, Richard Wood, Storbritannias ambassadør i Norge,  Catherine Banet, førteamanuensis ved UiO og Anders Bjartnes, redaktør for Energi og Klima. I politikerpanelet sitter blant andre stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski (SV), Espen Barth Eide (AP) og Stefan Heggelund (H). 

Vi takker Kavlifondet for støtte til prosjekt #Klimafrokost.

Program

EUs energi- og klimapolitikk: Hva betyr den for Norge?

Anne Therese Gullberg, statsviter og seniorrådgiver, Gambit H+K

Poland and Germany: Energy transition and energy policy

Kacper Szulecki, postdoktor ved Institutt for statsvitenskap, UiO

EUs kvotesystem - en ny æra?

Hæge Fjellheim, leder for karbonanalyse, Refinitiv