#Klimafrokost: Klimakrisen og arealene – hvem bør bestemme over naturen og arealpolitikken i Norge?

Areal er en begrenset ressurs. Måten vi bruker arealene våre på, både skogen, jordbruksarealene, byer, tomter og alt det andre, er avgjørende for om vi klarer å begrense både klimakrisen og naturkrisen. Hvordan påvirker arealbruken klimaet? Og hvem skal bestemme hvordan vi bruker arealene? Det er tema for vår #Klimafrokost 30. mai. Se opptak fra frokosten under.

Informasjon
Tid
Sted
Lokalet Gerhardsen i 7. etg. i Grand Hotel i Oslo. Frokostmøtet kan også følges digitalt.

Når frokosten starter vil illustrasjonen over bli omgjort til en filmrute. Opptaket vil også bli liggende her.

Endring av arealer, som når vi bygger ned natur for å bygge infrastruktur eller når vi restaurerer ødelagt natur, har stor betydning for hvordan det går med både klimakrisen og naturkrisen.

Lappeteppet som utgjør arealbrukssektoren har ikke bare utslipp, men også opptak av CO₂ gjennom naturlige prosesser. Hva er status for arealbrukssektoren i Norge? Hvordan kan vi begrense tap av natur uten at vi «stopper utviklingen»? Og; I lys av klimakrisen – bør vi nå sette tydeligere rammer for kommunenes ansvar over arealpolitikken slik Klimautvalget 2050 anbefaler? Hva taler for, og hva taler mot?

Dette er tema for vår #Klimafrokost på Grand Hote i Oslo torsdag 30. mai. Der presenterer vi blant annet deler av innholdet i vårt nye temanotat: Klima, natur og areal 14 spørsmål og svar om arealbrukssektoren.  

Vi serverer god frokost fra kl. 07:30. Selve programmet varer fra 08:00–10:00. Vi har begrenset antall plasser, meld deg gjerne på i dag! NB! Arrangementet kan også følges digitalt. 

Se foreløpig program under.

Møteleder er Anne Jortveit, nestleder i Norsk klimastiftelse. 

Hjertelig velkommen til kunnskapsdeling og saklig samtale om viktig tema! 

Vi takker Kavlifondet for støtte til prosjekt #Klimafrokost. 

Foreløpig program

Hva er skog- og arealbrukssektoren og hvorfor er den så viktig i lys av klimakrisen?

Introduksjon til dagens tema ved Lars Ursin, redaktør for forskningsformidling i Norsk klimastiftelse.

Opptak av CO₂ i skogen globalt: Hvor er vi og hvor er vi på vei?

Innledning ved Kjetil Schanke Aas, forsker II ved Cicero Senter for klimaforskning.

Skog og CO₂-opptak: «Norge gror igjen», hvorfor går opptaket av CO₂ likevel ned?

Blir det mer eller mindre skog i Norge slik utviklingen er i dag? Vi hører at «Norge gror igjen», hvorfor går opptaket av CO₂ i den norske skogen likevel ned? Hvilke konsekvenser får dette? Hvorfor varierer opptaket fra år til år? Hvordan måler og rapporterer Norge CO₂-opptaket i skogen og øvrige arealer? Innledning ved Christian Wilhelm Mohr, forsker ved NIBIO, divisjon for skog og utmark og divisjon for skog og klima.

Hva må vi slutte å bygge om vi skal nå klimamålene?

Ved Aud Tennøy, forskningsleder for byutvikling og bytransport ved Transportøkonomisk institutt (TØI).

I lys av klimakrisen og naturkrisen: Burde vi ha et separat mål for arealbruk? Og hvem bør bestemme over naturen og arealpolitikken i Norge?

Ved Gro Sandkjær Hanssen, forsker ved OsloMet og professor ved NMBU og medlem av Klimautvalget 2050.

Samtalepanel med politikere.

Politisk kamp om hvem som skal bestemme. 

Oppsummering ved Anders Bjartnes, ansvarlig redaktør for Energi og Klima og Norsk klimastiftelse.