#Klimafrokost: Hvor fort kan EU fase ut gassen til fordel for fornybar energi?

12. mai kl. 08:30–10 inviterer Norsk klimastiftelse til #Klimafrokost der vi belyser hvordan EUs energiomstilling, EUs ambisjoner for biogass og prisfallet på megabatterier kan komme til å påvirke etterspørselen etter fossil gass.

Informasjon
Tid
Sted
Digitalt, på BigMarker

Norske myndigheter og petroleumsnæringen har i mange år markedsført norsk gass som en nødvendig klimaløsning som kan bidra til å fase ut kull. EU og Storbritannia er Norges desidert største gasskunder. Nå er nesten alt kullet ute i Storbritannia, og mange EU-land har planene klare for utfasing av kullet. Dette snur forholdet til gassen trill rundt. Når fornybar energi er alternativet, er ikke gass lenger en klimaløsning, men et klimaproblem – og det neste som skal fases ut på vei mot netto nullutslipp. Likevel bruker vi i Norge store penger på å lete etter mer gass og planlegge ny gassinfrastruktur – også i Barentshavet. Dette er tema for vår Klimafrokost 12. mai klokken 08:30–10.

I samtalepanelet deltar blant andre Erik Martiniussen, forfatter og journalist i Teknisk Ukeblad og Mani Hussaini, stortingskandidat for Arbeiderpartiet.  Møteleder er Anne Jortveit, prosjektleder for #Klimafrokost og nestleder i Norsk klimastiftelse.

Arrangementet er gratis og foregår via plattformen BigMarker, som ikke krever nedlasting av programvare. Som deltaker vil du ikke dele verken lyd eller bilde. Du kan stille spørsmål i chatten underveis.

Hjertelig velkommen!

Vi takker Kavlifondet for støtte til prosjekt #Klimafrokost.

Program

Introduksjon

Innlegg v/ Anne Jortveit, nestleder i Norsk klimastiftelse.

En av Norges andre store gasskunder er Storbritannia, som planlegger å fase inn mer fornybart og kjernekraft for å nå egne klimamål. Hvordan kan dette påvirke etterspørselen etter norsk gass?

Innlegg v/ Tor Håkon Jackson Inderberg, seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt.

Prisen på batterier faller hurtig. Hvilken rolle kan batterier spille i kraftsystem framover?

Innlegg v/ Magnus Korpås, forsker på anvendelser av energilagring i energisystemet, NTNU.

Hvordan vil EUs planer om å øke egen produksjon av biogass påvirke etterspørselen etter norsk gass?

Innlegg v/ Karen Sund, fagansvarlig, Biogass Oslofjord.