#Klimafrokost: Hvor mye olje kan vi bruke om vi skal nå målene i Paris-avtalen?

Hvor mye olje kan vi bruke om vi skal nå målene i Paris-avtalen? Hva sier FNs klimapanel? Dette er tema på vår #Klimafrokost i Sølvberget bibliotek og kulturhus i Stavanger tirsdag 19. november klokken 08:30 – 10:00.

Informasjon
Tid
Sted
Sølvberget bibliotek og kulturhus

For å begrense oppvarmingen til «godt under to grader», slik vi har forpliktet oss til gjennom Paris-avtalen, må utslippene av klimagasser globalt halveres innen 2030, før de går i null rundt 2050.

Hvor mye olje kan vi bruke om vi skal nå målene i Paris-avtalen? Hva sier FNs klimapanel? Dette er tema på vår #Klimafrokost i Sølvberget bibliotek og kulturhus i Stavanger tirsdag 19. november klokken 08:30 – 10:00. (Vi serverer gratis frokost fra klokken 08:00).

Vi takker Kavlifondet for støtte til prosjekt #Klimafrokost.

Program

Klimaendringene som skjer: Om hvorfor det haster med å erstatte olje, kull og gass med fornybar energi.

Kikki Kleiven, Førsteamanuensis, Institutt for geovitenskap, Bjerknessenteret for klimaforskning / Universitetet i Bergen.

Hvor mye olje trenger vi om vi skal nå halvannengradersmålet? Hva sier FNs klimapanel?

Tore Furevik, Professor, direktør Bjerknessenteret for klimaforskning, Geofysisk institutt. I samtale med Lars-Henrik Paarup Michelsen, daglig leder i Norsk klimastiftelse.

Kan det å begrense utvinningen av olje, kull og gass bidra til å nå målene i Paris-avtalen? Hva slags rolle kan Norge ta?

Taran Fæhn, samfunnsøkonom og forskningsleder, SSB.