#Klimafrokost: Hvordan kan vi kutte klimagassutslippene forbundet med maten vi spiser?

Hjertelig velkommen til vår #Klimafrokost nummer 30 – som vi vier til temaet mat, klima og helse. Vi spør: Hvordan kan vi kutte klimagassutslippene forbundet med maten vi spiser? Vi trenger ikke å bli veganere, men kjøttforbruket må ned om klimamålene skal nåes. Det er også store helsegevinster å hente i en slik endring i kostholdet. …

Informasjon
Tid
Sted
Grand Hotel, Oslo

Hjertelig velkommen til vår #Klimafrokost nummer 30 – som vi vier til temaet mat, klima og helse.

Vi spør: Hvordan kan vi kutte klimagassutslippene forbundet med maten vi spiser? Vi trenger ikke å bli veganere, men kjøttforbruket må ned om klimamålene skal nåes. Det er også store helsegevinster å hente i en slik endring i kostholdet.

Frokosten foregår 22. november klokken 08-10 i lokalet Gerhardsen på Grand Hotel i Oslo. Frokost serveres fra klokken 07.30.

Vi tar opp blant annet følgende problemstillinger:

  • Hva kan politikken og næringslivet gjøre for å fremme en omstilling som både tjener klimaet og folkehelsen?
  • Hva vil en slik omstilling bety for landbruksnæringen og matindustrien?
  • Hvilke helsegevinster kan vi oppnå med et mer klimavennlig landbruk og kosthold?
  • Vi har lagt bak oss en sommer med tørke og høy varme, hvordan vil klimaendringene påvirke vår og verdens mulighet til å produsere nok og riktig mat?
  • Foods of Norway ved NMBU forsker på alternativt og mer klimavennlig fôr – hva går forskningen ut på og hvor langt er forskerne kommet?

Innledere og deltagere i samtalepanel er: Anders Bjartnes (redaktør for Energi og Klima og for rapporten «Matsystemet under press»),  Lis Pedersen Strøm (adm. direktør Grete Roede as),  Lars Petter Bartnes (leder i Norges Bondelag), Arne Bardalen (spesialrådgiver i NIBIO), Jan Botnan (forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt) og Margaret Øverland (professor ved NMBU og direktør for «Foods of Norway»). Fra Stortinget medvirker: Geir Pollestad (leder i Næringskomiteen for SP), Kårstein Eidem Løvaas (medlem i Næringskomiteen for Høyre), Ruth Grung (medlem i Næringskomiteen for AP) og Une Aina Bastholm, (medlem i Finanskomiteen for Miljøpartiet De Grønne.)

Vi takker for støtten til prosjekt Klimafrokost.