#Klimafrokost i Bergen om Klimautvalget 2050 og med dypdykk i transportsektoren

Regjeringens Klimautvalget 2050 har lagt fram sine anbefalinger. 29. november kl. 08:30–10:15 inviterer vi til #Klimafrokost på Media City i Bergen. Utvalgsleder Martin Skancke innleder om utvalgets anbefalinger, deretter tar vi for oss transportsektoren som et eksempel på hvordan vi i dag må planlegge og investere slik at vi bidrar til å nå klimamålene i 2050.

Informasjon
Tid
Sted
Media City Bergen

– Å bli et lavutslippssamfunn avhenger av mange små og store beslutninger, i både offentlig og privat sektor. Disse beslutningene må ta utgangspunkt i hvor vi vil være i 2050. Det er ut fra dette perspektivet vi må finne gode løsninger på dagens utfordringer, sa Martin Skancke da han la fram rapporten fra Klimautvalget 2050.

Og: – Omstilling til lavutslipp handler om mer enn utslipp. Omstilling til lavutslipp innebærer en bred samfunnsomstilling som må starte nå, sa Skancke.

Så hva betyr dette i praksis – for den enkelte sektor?

Meld deg gjerne på i dag! Husk å krysse av på om du skal delta på Media City i Bergen eller følge med digitalt.

Vi serverer god frokost fra klokken 08:00 – kom gjerne tidlig for mat og prat. Hjertelig velkommen til kunnskapsdeling og samtale om viktig tema som angår oss alle.

Vi takker Kavlifondet for støtte til prosjekt #Klimafrokost!

Program

Klimavalget 2050

Martin Skancke innleder om utvalgets anbefalinger. Vi setter av god tid til å stille spørsmål til Skancke.

Hvordan bør transportsektoren og Nasjonal Transportplan endres for å bidra til klimamålene for 2050?

Utvalget anbefaler at bl.a. Nasjonal transportplan skal ta utgangspunkt i klimamålene – hva vil dette bety for innbyggerne og samfunnet?

Bjørne Grimsrud, administrerende direktør i Transportøkonomisk institutt (TØI).

Politisk samtale

I det politiske samtalepanelet deltar blant andre stortingsrepresentantene Alfred Bjørlo fra Venstre og Liv Kari Eskeland fra Høyre. Bjørlo sitter i Næringskomiteen, Eskeland i Transportkomiteen.