Klimautvalget 2050. Hvordan skal Norge nå klimamålene?

Det regjeringsoppnevnte Klimautvalget 2050 skal utrede hvilke vegvalg Norge står overfor for å nå målet om å bli et lavutslippssamfunn innen 2050. Foreløpig er misforholdet stort mellom de uttalte ambisjonene og vedtatte tiltak og virkemidler. Hvilke prioriteringer og avveininger må gjøres for å nå målet? Det er tema for #Klimafrokost 15. september kl. 08:30–10:45.

Informasjon
Tid
Sted
Grand Hotel, Oslo

Norges klimalov slår fast at norske utslipp skal kuttes med 90-95 prosent innen 2050, sammenliknet med 1990. De aller fleste utslippene av klimagasser må fjernes for godt innen 2050. Regjeringens Klimautvalget 2050 utreder nå hvilke vegvalg Norge må gjøre for å nå målet på en måte som også ivaretar verdiskaping og natur. Nå ber utvalget om innspill fra publikum. Dette er tema for vår Klimafrokost torsdag 15. september i Oslo – der utvalgsleder Martin Skancke er hovedinnleder.

Tid: Selve arrangementet varer fra 08:30 til 10:45. Vi serverer frokost fra klokka 08.00, kom gjerne for å spise og slå av en prat. 

Sted: Lokalet Gerhardsen i 7. etasje på Grand Hotel i Karl Johans gate 27 i Oslo.

Arrangementet strømmes også og om du ikke kan møte opp kan du følge med digitalt. Vi bruker plattformen BigMarker, som ikke krever nedlasting av programvare. Som deltaker vil du ikke dele lyd eller bilde, men du får anledning til å sende inn spørsmål via chatten underveis.

Mer om tema:

I sin nye diskusjonsrapport legger Klimautvalget 2050 til grunn blant annet følgende:

 • Det er et stort misforhold mellom de uttalte ambisjonene i norsk klimapolitikken og vedtatte tiltak og virkemidler.
 • Klimapolitikken må fremme helhetlig omstilling, ikke begrenses til enkelttiltak.
 • Utslippene i Norge må ned, men norsk politikk må også redusere det norske globale klimafotavtrykket og bidra til at verden blir et lavutslippssamfunn.
 • Norges deltakelse i EUs kvotesystem for bedrifter må ikke bety at nødvendig omstilling utsettes.
 • Norge må gå gjennom en energiomstilling med mer effektiv bruk av all energi, økt bruk og produksjon av fornybar kraft og bærekraftig bruk av bioenergi.
 • Økonomisk aktivitet basert på fossile energikilder eller overbruk av andre naturressurser er ikke bærekraftig.
 • Beslutningssystemene i dag legger ikke til rette for den omstillingen vi skal gjennom.

På denne Klimafrokosten tar vi opp noen av spørsmålene utvalget ønsker innspill på:

 • Hvilke sektorer skal fortsatt tillates å ha utslipp i 2050, og hvordan skal vi prioritere mellom disse?
 • Hvilke tiltak vil ha positiv klimaeffekt på kort sikt, men kan bidra til å låse inne infrastruktur som gjør det vanskelig å nå 2050-målene?
 • Hvordan sikre at omstillingen får en fart som ikke gjør det nødvendig med brå og dyre hastetiltak opp mot 2050?
 • Kan vi ha fortsatt økonomisk vekst uten klimagassutslipp og forringelse av naturen?’
 • Hva kan gjøres av konkrete tiltak for å stimulere til et mer sirkulært forbruk, slik at det materielle forbruket dempes?
 • Hvordan styrker vi best aksept for klimapolitikk og omstillingsevne og vilje i samfunnet?

Innledere og deltagere i samtalepanelet er blant andre Martin Skancke (leder av Klimautvalget 2050), Katinka Holtsmark, førsteamanuensis ved Økonomisk Institutt ved Universitetet i Oslo, Åslaug Haga, adm.dir. i Norwea og tidligere olje- og energiminister, Anneli Alatalo Paulsen, forskningsleder ved SINTEF, Dag O. Hessen, professor i biologi ved UiO og leder av forskningssenteret CBA, Sigrun Wiggen Prestbakmo, ordfører i Salangen i Troms og Finnmark, Magnus Takvam, politisk kommentator i Altinget , Gina Gylver, leder i Natur og Ungdom, Simen Moxnes, seniorrådgiver for nye energisystemer i Equinor og Jan Olav Andersen, forbundsleder i EL og IT Forbundet. Publikum kan stille spørsmål etter hvert innlegg.

Begrenset antall plasser i salen – meld deg på i dag!

Vi takker Kavlifondet som støtter prosjekt #Klimafrokost.

Program

Presentasjon v/ Martin Skancke

Leder av Klimautvalget 2050.

Presentasjon v/ Dag O. Hessen

Professor i biologi ved UiO og leder av forskningssenteret CBA.

Presentasjon v/ Katinka Holtsmark

Førsteamanuensis ved Økonomisk Institutt ved Universitetet i Oslo.

Presentasjon v/ Anneli Alatalo Paulsen

Forskningsleder ved SINTEF.

Presentasjon v/ Simen Moxnes

Seniorrådgiver for nye energisystemer i Equinor

Presentasjon v/ Åslaug Haga

Adm.dir. i Norwea og tidligere olje- og energiminister.

Samtale med Magnus Takvam

Politisk kommentator i Altinget.

Samtalepanel

Samtale med Sigrun Wiggen Prestbakmo, ordfører i Salangen i Troms og Finnmark, Gina Gylver, leder i Natur og Ungdom og Jan Olav Andersen, forbundsleder i EL og IT Forbundet.

Oppsummering med Martin Skancke og Anders Bjartnes