#Klimafrokost: Klimautvalget 2050 – hvordan skal vi komme oss til netto null?

Norge har lovfestet et mål om å bli et lavutslippssamfunn i 2050. Det er bare 26 år til. Regjeringens Klimautvalget 2050 har nå utredet hvilke veivalg Norge står overfor for å nå målet om å bli et lavutslippssamfunn. På vår #Klimafrokost 2. november vil utvalgsleder Martin Skancke presentere utvalgets vurderinger og anbefalinger.

Informasjon
Tid
Sted
Grand Hotel, Oslo

Mer om temaet:

Innen 2050 skal vi i Norge kutte klimagassutslippene ned mot null. Men per nå kutter Norge klimagassutslippene med museskritt. Vi har med andre ord en enorm jobb foran oss. Så hvordan går vi fram for å sikre høyere tempo i omstillingen, og at veivalgene og investeringene som gjøres i dag også henger sammen med 2050-målet? Dette skal leder av regjeringens Klimautvalget 2050, Martin Skancke, innlede om på vår #Klimafrokost på Grand Hotel i Oslo torsdag 2. november kl. 08:30–10.   

Du kan også følge med digitalt. Her kan du melde deg på. Husk å krysse av om du skal delta på Grand Hotel i Oslo eller følge med digitalt på overføringen.

Vi serverer god frokost fra klokken 08:00 – kom gjerne tidlig for mat og prat.

På Klimafrokosten spør vi blant annet:

  • Gjennom to år er det lagt ned mye arbeid i utarbeidelsen av denne rapporten, det er hentet inn ytterligere ekspertise i form av høringer, møter og utarbeidelse av rapporter som belyser enkeltproblemstillinger. Hvordan kan vi best gripe an rapporten for å få en mest mulig nyttig og konstruktiv behandling av den – enten man er politiker eller andre som vil påvirke hva innholdet i rapporten skal få å bety?
  • Hvordan kan vi best mulig bruke rapporten framover – for å få en konstruktiv samtale om den slik at den kan bidra til at vi lager en god plan for omstillingen i Norge?
  • Utvalget tar utgangspunkt i hvor vi skal være i 2050 – hvor store utslipp vi kan ha da – og spør: Hvem skal få lov til å slippe ut de små CO₂-utslippene vi kan tillate oss i 2050?
  • Hvordan skape aksept for omstillingen og sikre at vi unngår at noen grupper må bære en urimelig del av kostnadene?
  • Arealer er en begrenset ressurs, sier utvalget, og arealet vårt må brukes med omhu. Hvordan kan politikken legge til rette for at vi skape gode liv uten at vi sløser med ressursene, og samtidig som vi tar vare på naturen?
  • Ang. petroleumsnæringen: Noen har vært ute og «punktert» utvalgets forslag om å stoppe letevirksomheten i nye områder og heller konsentrere seg om å lete i område der det allerede er utbygd infrastruktur. Hvordan kan vi diskutere dette videre – som del av utvalgets helhet – og uten at alt for mange er «ferdigtenkte»?  
  • Utvalget sier at utslippene fra matsystemet vårt må reduseres fra dagens nivå. Hvordan griper vi dette an?
  • Hvordan bør vi organisere transportsektoren, slik at dagens investeringer henger sammen klimamålene?

I samtalepanelet stiller: Kristin Halvorsen, direktør ved CICERO Senter for klimaforskning og medlem i Klimautvalget 2050, samt stortingsrepresentantene Mathilde Tybring-Gjedde (Høyre), Frode Jacobsen (Arbeiderpartiet) og Sveinung Rotevatn (Venstre), sistnevnte bidro til å sette ned Klimautvalget 2050 i 2021 da han var klima- og miljøminister i Erna Solbergs regjering. Hjertelig velkommen til kunnskapsdeling om viktig tema som angår oss alle.

Vi takker Kavlifondet for støtte til prosjekt #Klimafrokost!

Program

Klimautvalget 2050

Martin Skancke, leder av regjeringens Klimautvalget 2050.

Politisk samtale

I samtalepanelet stiller: Kristin Halvorsen, direktør ved CICERO Senter for klimaforskning og medlem i Klimautvalget 2050, samt stortingsrepresentantene Mathilde Tybring-Gjedde (Høyre), Frode Jacobsen (Arbeiderpartiet) og Sveinung Rotevatn (Venstre), sistnevnte bidro til å sette ned Klimautvalget 2050 i 2021 da han var klima- og miljøminister i Erna Solbergs regjering.