#Klimafrokost: Plast og klima

Velkommen til høstens første #Klimafrokost 20. september kl. 08-10 i lokalet Gerhardsen på Grand Hotel i Oslo.  Vi serverer frokost fra kl. 07.30. 

Informasjon
Tid
Sted
Grand Hotel, Oslo

Velkommen til høstens første #Klimafrokost 20. september kl. 08-10 i lokalet Gerhardsen på Grand Hotel i Oslo.  Vi serverer frokost fra kl. 07.30.

Mer om temaet: Plastforsøpling og klima representerer verdens største miljøtrusler. Klimagassutslippene fra plastproduksjon og plastforbrenning tilsvarer om lag utslippene fra all verdens luftfart. Rundt 5-7 prosent av olje og gass  som produseres årlig i verden går til plastproduksjon. På denne #Klimafrokosten får du kunnskap hva som kan gjøres for å kutte utslippene fra hele plastens verdikjede. Vi vil belyse blant annet følgende:

  • Hvordan kan vi redusere forbruket av plast?
  • Hva skal til for å minske CO₂-utslippene?
  • Hvordan møter næringslivet plastutfordringen?
  • Hva forskes det på for å finne gode erstatninger til fossil plast?’
  • Er nedbrytbar plast en miljøskadelig blindvei?
  • Hvordan sikre at bioplast blir et reelt og miljøriktig alternativ til fossil plast?
  • Politikere verden over vil forby engangsplast og minske plasforbruket, hvordan kan dette påvirke etterspørselen etter olje og gass?
  • Hvordan kan våre politikere legge til rette for å få bukt med plastproblemene og minske klimagassutslippene som kommer fra plast?

Innledere er blant andre Jonas Gahr Støre (leder i Arbeiderpartiet), Marius Gjerset (teknologiansvarlig i ZERO og leder av «Forum for fossilfri plast»), Cecilia Askham (forsker ved Østfoldforskning), Thor Kamfjord (direktør for forretningsutvikling i Norner), Svein Erik Rødvik (Leder Innsamling og gjenvinning, Grønt Punkt Norge), Guro Hauge (fagansvarlig bygg og materialer), Thomas Tharaldsen,(markedsdirektør i Quantafuel), Monoca Hannestad (direktør i Design Region Bergen) og Anne Jortveit (nestleder i Norsk klimastiftelse). Klimafrokosten ledes av Lars-Henrik Paarup Michelsen (daglig leder i Norsk klimastiftelse).

Arrangementet er gratis, vi takker Kavlifondet for støtte til prosjektet #Klimafrokost.