#Klimafrokost: Stortingsflertallet manglet vilje til å nå 2020-målene. Hvordan når vi 2030-målene?

Klimaforliket fra 2008 slo fast at Norge skulle kutte CO2-utslippene ned til 48,6 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Regjeringen anslår at vi ender på 51,0 millioner tonn i 2020. Hvorfor er vi så langt unna å nå 2020-målet? Hvilken lærdom kan vi ta med oss fra dette frem mot 2030?

Informasjon
Tid
Sted
Grand Hotel, Oslo

Klimaforliket fra 2008 slo fast at Norge skulle kutte CO₂-utslippene ned til 48,6 millioner tonn CO₂-ekvivalenter. Regjeringen anslår at vi ender på 51,0 millioner tonn i 2020. Hvorfor er vi så langt unna å nå 2020-målet? Hvilken lærdom kan vi ta med oss fra dette frem mot 2030? Norge har forpliktet seg til å redusere utslippene i 2030 med minst 40 prosent, sammenliknet med nivået i 1990. Vi er på ingen måte i rute, og forpliktelsene kan bli strammet til ytterligere gjennom klimasamarbeidet med EU. Hva skal til for å nå 2030-målene og hvordan rigger vi arbeidet og politikken? Har vi et godt nok system i Norge som gjør at vi kan holde oversikt og sikre at vi er i rute?

Dette er tema for vår #Klimafrokost torsdag 28/11 kl. 08-10 på Grand Hotel i Oslo. Vi serverer gratis frokost fra klokken 07.30.

Innledere er blant andre Erlend Andre Tveiten Hermansen (seniorforsker, CICERO Senter for klimaforskning) og Torbjørg Jevnaker (forsker, Fridtjof Nansens Institutt). Til politikerintervju stiller blant andre Lene Westgaard-Halle (stortingsrepresentant, Høyre), Arild Hermstad (nasjonal talsperson MDG), Ole André Myhrvold (stortingsrepresentant SP) og Åsmund Aukrust (stortingsrepresentant, AP).

Vi kommer tilbake med flere opplysninger om programmet ila få dager. Arrangementene er gratis og åpne for alle. Vi i takker Kavlifondet for støtte til  #Klimafrokost.

Program

Norge har blitt fullt klimamedlem i EU - hva innebærer det?

Erlend Hermansen, seniorforsker i CICERO

Hvilke nye klimamål kan EU sette mot 2030

Torbjørg Jevnaker, forsker ved Fridtjof Nansens Institutt

Hvordan kan næringslivet kutte utslipp og føre klimaregnskap?

Helene Frihammer, prosjektleder for Klimapartnere Vestland