Wisting-feltet i klimakrisens tid – hva gjør oljelandet Norge?

Equinor vil bygge ut Wistingfeltet nord i Barentshavet. Er dette forenlig med Norges klimamål og verdens behov for å fase ut fossil energi fortest mulig? Det er tema for vår #Klimafrokost torsdag 27. oktober kl. 08–10 på Nationaltheatrets konferansesenter i Oslo sentrum.

Informasjon
Tid
Sted
Nationaltheatret konferansesenter

Tid: Selve arrangementet varer fra 08:00 til 10:00. Vi serverer god frokost fra klokka 07:30, kom gjerne for å spise og slå av en prat. 

Sted: Vi har endret lokale slik at arrangementet denne gangen foregår i lokalet Tjuvholmen i Nationaltheatret konferansesenter rett ved Nationaltheatret i Oslo. Inngang fra Haakon VIIs g. 9.

Mer om temaet:

Wisting er Norges nordligste oljefelt. Det ligger om lag 300 kilometer ut i havet nord for Hammerfest og i nærheten av iskantsonen. Equinor jobber nå med å ferdigstille plan for utbygging og drift av Wisting-feltet innen utgangen av året. Hvis selskapet rekker fristen, kan Wisting-utbyggingen bli omfattet av den gunstige oljeskattepakken Stortinget vedtok i 2020. Den innebærer at staten bærer nesten all økonomisk risiko for utbyggingen – en utbygging som før oljeskattepakken ble vurdert som ulønnsom.   

 På Klimafrokosten spør vi blant annet:   

  • Har energikrisen også endret behovet for utbygging av oljefelt lengst nord, langt unna eksisterende infrastruktur?  
  • Wisting-feltet består hovedsakelig av olje, og mindre gass. Hvor mye CO2 vil havne i atmosfæren ved bruk av oljen og gassen fra feltet?
  • Hvordan er økonomien i Wisting – vil en investering i utbygging av feltet bare bli lønnsom hvis verden ikke når Paris-målene om å begrense den globale oppvarmingen ned mot 1,5 grader?  
  • I følge Equinor vil det koste om lag 60 til 75 milliarder kroner å bygge ut Wisting-feltet. Vil det i klimakrisens tid være riktigere å investere disse pengene i fornybar energi som kan bidra til å nå klimamålene heller enn å bidra til å forlenge oljealderen?    
  • Det trengs kraft fra land for å elektrifisere Wisting. Hvilke utfordringer medfører dette? Kan kraften heller brukes til investering i grønn industri?   
  • I Norge er det mangel på arbeidskraft – hvordan vil en ny utbygging som Wisting påvirke norsk økonomi og muligheten for å skaffe kompetent arbeidskraft til ny, grønn industri?

Vi takker Kavlifondet for støtte til prosjekt #Klimafrokost.

Program

Innledning

v/ Anne Jortveit, nestleder i Norsk klimastiftelse.

Wisting-feltet i klimakrisens tid

Innlegg v/ Knut Einar Rosendahl, professor ved Handelshøyskolen, NMBU

Samtale med Olav Lie

Spesialrådgiver for olje og gass, kraft, maritim sektor og leverandørindustri i LO

Hvorfor Wisting er en versting

Innlegg v/ Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet

Innlegg v/ Bård Ludvig Thorheim.

Stortingsrepresentant for Høyre og medlem i Stortingets Energi- og miljøkomite for Høyre

Innlegg v/ Lars Haltbrekken

Stortingsrepresentant og medlem i Stortingets Energi- og miljøkomite for SV

Samtale med Lars Haltbrekken og Bård Ludvig Thorheim

Samtale med Beaska Niillas

Parlamentarisk leder i Sametinget og nestleder i Norske Samers Riksforbund (NSR)

Samtale med Jens Ulltveit-Moe

Sentralstyremedlem i MDG og investor

Samtale med Astrid Hoem

Leder i AUF