#Klimafrokost: Klimakrisen til tross – ligger mye av «oljeeventyret» fortsatt foran oss?

Ligger store deler av oljeeventyret foran oss? Ja, hvis vi skal tro Sokkeldirektoratet. I sitt ressursregnskap tar direktoratet med olje og gass i havområder som ikke er åpnet for petroleumsvirksomhet, som Lofoten og Barentshavet nord. Hvordan henger den offensive tilnærmingen sammen med Norges klimapolitiske mål? Dette er tema for vår #Klimafrokost i Oslo 26. april.

Informasjon
Tid
Sted
Lokalet Gerhardsen i 7. etg. i Grand Hotel i Oslo. Frokostmøtet kan også følges digitalt.

På Barentshavskonferansen våren 2023 slo energiminister Terje Aasland fast følgende:

– Petroleumseventyret i nord har bare så vidt begynt.

Det regjeringsoppnevnte Klimautvalget 2050 har siden da foreslått tydelige innstramminger i oljepolitikken for at Norge skal kunne nå klimamålet for 2050. Og på klimatoppmøtet i 2023 ble Norge og resten av verden enige om å gjennomføre en «overgang bort fra fossile energikilder». På nyåret 2024 kvitterte regjeringen likevel med å dele ut 62 nye oljelisenser. 

Hvordan henger den offensive tilnærmingen for mer olje og gass sammen med Norges klimapolitiske mål? Dette er tema for vår #Klimafrokost 26. april der vi blant annet spør: 

  • Hvordan ser Sokkeldirektoratets anslag for uoppdagede ressurser ut? Hvordan endres anslaget når vi fjerner uåpnede og politisk uaktuelle områder som Lofoten, Vesterålen og Senja?  Og; Hva med Barentshavet nord – rett ved russergrensen?
  • Hva er bakgrunnen for Sokkeldirektoratets pådriverrolle for olje- og gassleting? Fremmer embetsverket politiske mål som ser bort fra regjeringens klimamål? 
  • Hvordan kan de høye anslagene for oljeinntekter vi fremdeles har i vente forme oppfatningen politikere og folk flest har av Norge som oljenasjon?  

Dette er noen av problemstillingene vi tar opp på denne Klimafrokosten som arrangeres på Grand Hotel fredag 26. april.  Programmet varer fra 08:00 til 10:00. Det er nå fullt i salen, men du kan fremdeles melde deg på for å følge med digitalt.

Vi takker Kavlifondet for støtte til prosjekt #Klimafrokost. 

Program

Hvordan kan debatten om oljeeventyrets siste kapitler bli mer realistisk?

Innlegg ved Anders Bjartnes, ansvarlig redaktør for Energi og Klima og Norsk klimastiftelse.

«Gjenværende ressurser» - Sokkeldirektoratet vs. Rystad Energy – en analyse.

Innlegg ved Tord Lauvland Bjørnevik, samfunnsøkonom og rådgiver for klima og energi i WWF.

Byråkrater som forkjempere for olje: Sokkeldirektoratet er en aktiv pådriver for mer olje og gass, og går mye lenger i sin kritikk av Klimautvalget 2050 enn det oljebransjen selv gjør.

Innlegg ved Anne Karin Sæther, prosjektleder i Norsk klimastiftelse og forfatter av bøkene De beste intensjoner – Oljelandet i klimakampen og Må vi slutte med olje?

Innlegg ved Torgeir Stordal, direktør for Sokkeldirektoratet.

Samtale med Ola Kvaløy, professor i samfunnsøkonomi på Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger og medlem i Klimautvalget 2050.

Magnus Takvam, politisk kommentator i Alltinget.

Politiske innlegg og samtale

Nikolai Astrup, stortingsrepresentant og medlem i Energi- og miljøkomiteen for Høyre, Lan Marie Berg, stortingsrepresentant og medlem i Finanskomiteen for MDG og Mani Hussaini, stortingsrepresentant og medlem i Energi- og miljøkomiteen for Arbeiderpartiet.