#Klimakvarteret: Solenergi i Norge

Fredag 21. mai kl. 12:00 inviterer Norsk klimastiftelse til et digitalt #Klimakvarter. Tema: Solkraft i Norge.

Informasjon
Tid
Sted
Strømmes på internett

«The new king of energy». Slik ble solenergi omtalt av Det Internasjonale Energibyrået høsten 2020. Sol er den raskest voksende energikilden i verden – og det er også her man forventer størst vekst de neste tiårene. Den viktigste driveren er fallende kostnader. Å installere solcellepanel er i store deler av verden nå den billigste formen for strømproduksjon.

Men hva med Norge? Kan solenergi få en viktig rolle også her? Det er tema for dette #Klimakvarteret. Innleder er Josefine Selj som er forsker på solkraftsystemer ved Institutt for Energiteknikk (IFE).

Dette er noe av det du får svar på i hennes foredrag:

  • Hva er status for solenergi i verden nå: hvor er de største markedene og hvilke teknologier dominerer?
  • Hvilke potensial har solkraft i Norge – og hva skal til for å utløse dette potensialet?
  • Hvilke spennende teknologier og nisjer innen solenergi forskes det på i dag som kan få stor betydning fremover – også i Norge?

På slutten av foredraget vil Selj svare på spørsmål fra tilhørerne. Spørsmål kan enten sendes på e-post i forkant til post@klimastiftelsen.no (merk «Klimakvarteret») eller sendes inn under selve presentasjonen.

Hva er #Klimakvarteret?

I 2021 vil Norsk klimastiftelse sende 15 #Klimarkvarter. Det er et 15 minutters digitalt forskerforedrag om et tema knyttet til klimaendringer eller klimaløsninger.

#Klimakvarteret er en del av klimaformidlingsprosjektet <2C. Prosjektets formål er å nå bredt ut med oppdatert og troverdig klimakunnskap. I tillegg til #Klimakvarteret består <2C-prosjektet av tograder.no, temanotater, <2C Skole og statistikksiden Klimavakten.

Klimastiftelsens faglige samarbeidspartnere i <2C-prosjektet er Bjerknessenteret for klimaforskning, NHH, NTNU, Universitetet i Bergen og Universitetet i Stavanger.

Forskningsrådet har gitt støtte #Klimakvarter i 2021.

Program

Solenergi i Norge

Josefine Selj er forsker på solkraftsystemer ved Institutt for Energiteknikk (IFE)