Klimakveld på Dokkhuset: Hvordan løser vi både klimakrisen og naturkrisen?

Hvordan løser vi både naturkrisen og klimakrisen? Det skal vi diskutere mandag 15. november kl. 19:00 på Dokkuset i Trondheim.

Informasjon
Tid
Sted
Dokkhuset, Trondheim

Tiåret vi nettopp har lagt bak oss var i snitt 1,1 grader høyere enn i perioden 1850–1900. Konsekvensene av denne oppvarmingen merkes nå over hele verden: Ekstremene i mye av været vi opplever blir stadig mer skremmende. Det gjelder spesielt hetebølger og tørke, men også nedbør og tropiske stormer. FNs generalsekretær António Guterres omtalte siste rapporten fra FNs klimapanel som «kode rød» for menneskeheten.

Samtidig står vi midt oppi en naturkrise – der tap av naturmangfold akselererer i et voldsomt tempo. Uerstattelig naturmangfold forsvinner blant annet fordi vi mennesker legger beslag på mer og mer areal på land og til havs. I løpet av de siste 50 årene har rundt 50 prosent av jordens naturlige økosystemer blitt ødelagt som følge av menneskelig aktivitet.

Men naturen og klimaet er gjensidig avhengig av hverandre. Vi kan ikke løse klimaproblemet på en måte som skaper en større naturkrise. Man hvordan håndterer vi dette i praksis? Hvordan ta vare på naturmangfoldet når vi samtidig er avhengig av å bygge ut mye mer fornybar energi for å fase ut den fossile?

Kikki Kleiven, klimaforsker og direktør ved Bjerknessenteret for klimaforskning, og Vigdis Vandvik, professor og naturkrise-ekspert fra Universitet i Bergen, innleder om klimakrisen og naturkrisen denne kvelden på Dokkhuset.

For å kommentere, og delta i samtale om disse temaene, kommer også Tord Lien, regiondirektør i NHO Trøndelag.

Møteleder er Lars-Henrik Paarup Michelsen, leder i Norsk klimastiftelse.

Vi setter av god tid til spørsmål fra og samtale med publikum. Arrangementet er gratis, husk påmelding.

Dokkhuset har 18 års aldersgrense fordi det er mulig å kjøpe seg en øl eller et glass vin under arrangementet.

Velkommen!

Fant ingen felt.

Program

Velkommen

v/ Lars-Henrik Paarup Michelsen, daglig leder i Norsk klimastiftelse

Klimakrisen på 20 minutter

Kikki Kleiven, klimaforsker og direktør ved Bjerknessenteret for klimaforskning

Naturkrisen på 20 minutter

Vigdis Vandvik, professor og naturkrise-ekspert fra UiB

Samtale med Tord Lien

Regiondirektør i NHO Trøndelag

Samtalepanel

Innlegg v/ Signe Nybø

Forskningssjef i NINA