Klimapolitikk i Bergen: Hva nå?

Onsdag 10. januar kl. 08:15–10:00 inviterer Norsk klimastiftelse til frokostmøte om klimapolitikken i Bergen. Hvor står vi ved inngangen til 2024 og hva blir de viktigste klimasakene fremover?

Informasjon
Tid
Sted
Media City Bergen, kantineområdet i 1.etasje

Foto: Marit Hommedal / NTB, Nina Blågestad og Hans Jørgen Brun

Mer om temaet:

Uten økt innsats fra kommuner og fylkeskommuner, vil det bli svært vanskelig å nå Norges klimamål. Det viser Miljødirektoratets gjennomgang av nødvendige klimatiltak frem mot 2030 og 2050. I tillegg til egne direkte utslipp, er det særlig i rollen som tilrettelegger, planmyndighet, eier og innkjøper at kommunen kan bidra til at Norge blir et lavutslippssamfunn.

På dette frokostmøtet skal vi gjøre opp status for klimagassutslippene og klimapolitikken i Bergen kommune, og finne svar på hva det nye byrådet har tenkt å levere på klimafeltet. Svarer byrådets ambisjoner og tiltak på klimakrisens alvor og de langsiktige målene Norge har forpliktet seg til, og hva blir de viktigste sakene de neste fire årene?

Bidragsytere:

  • Christine B. Meyer, byrådsleder fra Høyre
  • Rune Bakervik, gruppeleder for Arbeiderpartiet 
  • Stina Ellevseth Oseland, klimadirektør i Bergen kommune
  • Vigdis Vandvik, professor ved UIB
  • Helge Hopen, trafikkplanlegger
  • Borghild Lekve, konsernsjef i BIR

Velkommen!

Program

Velkommen - hvor står vi ved inngangen til 2024?

v/Norsk klimastiftelse

Klimastatus Bergen

v/ Stina Ellevseth Oseland, klimadirektør i Bergen kommune

Det nye byrådets klimapolitikk

Innledning v/ byrådsleder Christine B. Meyer (H)
Etterfulgt av samtale mellom Meyer og Rune Bakervik (AP)

Tre konkrete utfordringer - og politikernes respons

Utfordring 1: Natur og arealbruk
v/ Vigdis Vandvik, professor ved UIB

Utfordring 2: Trafikkutslipp
v/Helge Hopen, trafikkplanlegger

Utfordring 3: Karbonfangst i Rådalen
v/ Borghild Lekve, konsernsjef i BIR